2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėtas vyskupo 75-metis

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas su
vyskupijos kunigais prie Katedros
Stanislovo Vadapolo nuotrauka

Birželio 24-ąją, švenčiant Jonines, Aukštaitijos sostinės Kristaus Karaliaus Katedroje buvo minima Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko 75 metų sukaktis. Pasveikinti atvyko Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai, Popiežiaus nuncijaus Baltijos šalims atstovas, vyskupijos kunigai, Panevėžio miesto ir rajonų merai, savivaldybių darbuotojai, seniūnai. Katedra buvo pilnutėlė žmonių.


Miesto šventė su Švč. M. Marija ir šv. Antanu

Aldona Kudzienė

Mons. dr. Andres Lavin, g. kan. Arūnas
Užupis, kun. Antanas Vytautas
Matusevičius kartu su organizatoriais
ir atlikėjais džiaugėsi šventėje
sulaukę nemažo alytiškių dėmesio

Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje Šv. Antano atlaidus, sutapusius su miesto gimtadieniu, šiemet papildė VšĮ „Dienos namai“ inicijuota dvasinė konferencija „Marija – Motina ir Mokytoja“ bei Alytaus dekano garbės kanauninko Arūno Užupio pasvarstymai, kiek esame prie Dievo priartėję nuo 1995 metų birželio 15 dienos, kai Alytaus miestas buvo patikėtas Švenčiausios Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, globai.


Atsinaujinimo dieną – apie krikštą

Atsinaujinimo dieną vedė
kun. Gediminas Numgaudis OFM

Gegužės 25 dieną Šakių kultūros namuose vyko susitikimas su Pakutuvėnų (Plungės r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu kunigu vienuoliu pranciškonu Gediminu Numgaudžiu.

Salėje menkai beliko tuščių vietų, o lauke visą dieną pylė lietus. „Viešpatie Jėzau Kristau, ateik, kaip ir buvai žadėjęs. Išgydyk mūsų širdis, apšviesk mus išmintimi“, – tokiais žodžiais brolis Gediminas pradėjo savo kalbą. „O ateik, pripildyk šią šventovę Viešpaties šlovės!“ – pritarė būrys šlovintojų, ritmingai skambant muzikai. „Vesk mus į susitikimą su Jėzumi, mes mylime Tave, Tau priklauso mūsų širdys. Jėzau, atverk mus Tavo dovanoms... Tu vertas meilės, vertas ištikimybės, duok mums drąsos sekti Tavo keliu...“ – toliau kalbėjo kun. br. Gediminas. Visi klausėsi pasakojimų, kurie laisvai liejosi iš kunigo lūpų. Jis minėjo, kad visur taip įtikinamai kalba apie kuriamą filmą „Krikštas“, kad visai neseniai vienas kunigas, kurio parapijoje lankėsi, skambino ir prašė leisti dar kartą peržiūrėti jo kurtą filmą, kuris dar nėra sukurtas. „Vadinasi, aš taip vaizdžiai pasakoju apie krikštą, kad žmonėms atrodo, jog jau matė tą filmą“, – juokavo kun. G. Numgaudis OFM. Brolis pranciškonas pasakojo: „Jonas Krikštytojas kvietė žmones atsiversti ir masiškai juos krikštijo Jordano upės vandeniu, į kurį, rodydamas mums kelią, paniro ir pats Jėzus Kristus“. Vanduo žydams buvo mirties ir gyvybės susitikimo ženklas. Gyvasis vanduo atstovauja pačiam Dievui, nes Biblijoje Dievas prisistato kaip Gyvasis Vanduo: „Aš esu Gyvojo Vandens šaltinis. Jūs išsikasėte sau negyvų vandenų šulinių, kurie negali jūsų troškulio numalšinti“. Pasinerti į vandenį – tai pasinerti į Dievo reikalą, pasilikti su Dievu.


Sakralinės muzikos šventė „Giesmė Marijai“

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Gieda Žemaičių Kalvarijos parapijos
jaunimo grupė (vadovė Kristina
Kondratavičienė) ir Žemaičių Kalvarijos
parapijos vikaras kun. Tomas Žlibinas

Gegužės 11 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko jau tradiciniu tapęs bažnytinių chorų festivalis „Giesmė Marijai“. Šiais metais ši sakralinės muzikos šventė buvo skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, Tikėjimo metams ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčios paskelbimo Bazilika 25-osioms metinėms. Šio festivalio rengėjai Žemaičių Kalvarijos parapija ir Šventovė, vadovaujama kan. Jono Ačo, Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“ (pirmininkas Bronius Kleinauskas) ir Žemaičių Kalvarijos Kultūros centras (direktorė Rima Jokubauskienė). Festivalio globėjai – Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.


Didžiausia tėvo ir sūnaus dovana vienas kitam – bendrystė

Bendrystės vakare „Nuotykis su tėčiu“

Šiuo intensyviu, dinamišku metu neretai pristinga laiko „vyriškai“ pabendrauti, ypač kartu susirinkusiems bendraminčiams žaidžiant įvairius žaidimus, žiūrint filmus. Artėjant Tėvo dienai, gegužės 31-osios vakarą, į Telšių dekanato šeimos centro suorganizuotą bendrystės vakarą „Nuotykis su tėčiu“ rinkosi tėčiai su sūnumis nuo septynerių metų. Renginio idėja – ėvo ir sūnaus buvimas kartu, bendrystė, nuotykis žaidžiant žaidimus ir gyvai bendraujant (tai pastaruoju metu jau tampa mažiau įprasta nei virtualus bendravimas) su kitais tėčiais ir sūnumis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija