2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Pasveikino kleboną

ENDRIEJAVAS. Gegužės 29-ąją, trečiadienį, Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje 18 kunigų iš aplinkinių ir tolimesnių parapijų aukojo iškilmingas šv. Mišias, skirtas klebono kun. Stanislovo Anužio 30 metų kunigystės sukakčiai. Pasveikinti klebono susirinko ir daug parapijiečių, kurie vos tilpo į bažnyčią. Visi sveikinusieji kleboną džiaugėsi jo paprastumu, mokėjimu bendrauti su žmonėmis, pritraukti į bažnyčią ne tik vyresnio amžiaus žmones, bet ir jaunimą. Priekulės klebonas kun. Česlovas Degutis įteikė kunigui Stanislovui ypatingą apaštališkąjį popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Klaipėdos rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė linkėjo kunigui daug energijos, įgyvendinant bendrus projektus su Savivaldybe ir bendruomenėmis, didelio parapijiečių palaikymo ir dar daug kūrybingų metų. Kleboną nuoširdžiai sveikino ir Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė. Ji džiaugėsi, kad jo dėka puikiai telkiama miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenė, dar sveikino Endriejavo vidurinės mokyklos, seniūnijos bendruomenių, organizacijų atstovai.

30 metų kunigystės kelias buvo labai įdomus ir turiningas, – 11 metų teko dirbti Los Andželo lietuviškoje Šv. Kazimiero parapijoje, artimai bendrauti su poetu Bernardu Brazdžioniu ir kitais žymiais išeivijos veikėjais. Nuo 2008 metų dirbdamas Lietuvoje kun. S. Anužis visada aktyviai rūpinosi ne tik savo parapijiečių dvasios reikalais, bet ir bažnyčių ir kitų bažnytinių pastatų remontu, sutvarkymu. Šiuo metu didžiausias rūpestis – pagyvenusių žmonių dienos centro steigimas. Šis projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, o Savivaldybė įsipareigojo išlaikyti patalpas ir mokėti darbuotojams atlyginimus. Klebono Stanislovo planuose – bažnyčios altoriaus ir aplinkos sutvarkymo darbai.

Pasibaigus šv. Mišioms visa bažnyčia gaudė giedant „Ilgiausių metų“ mylimam klebonui.

Daiva Beliokaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija