2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Paminėjo Žemaitės gimimo metines

BUKANTĖ. Birželio 8 dieną, šeštadienį, Bukantės koplyčia, glostoma vidudienio saulės, tarsi sena motulė laukė visų, kurie būreliais rinkosi į rašytojos Žemaitės 168-ųjų gimimo metinių iškilmes. Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios klebonas kun. Gediminas Norvilas, aukodamas šv. Mišias už rašytojos Žemaitės sielą, linkėjo visiems susimąstyti, atrasti kultūros prasmę ir dvasinį grožį. Kas klausėsi ir girdėjo bažnyčioje skambant giesmes, kurias tyrais vaikiškais balseliais giedojo Šateikių parapijos „Žiburio“ choras, vadovaujamas Jurgitos Arlauskienės, tas pajuto, kokia graži, jaudinanti, pavergianti ši muzika... Po šv. Mišių Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas pakvietė visus į rašytojos Žemaitės memorialinį muziejų. Susirinkusiuosius pasitiko Kulių kultūros centro folklorinis ansamblis „Vaizgamta“ sodriais balsais traukiamomis žemaitiškomis šio krašto dainomis. Šventės dalyviai, lydimi muzikos, jaukiai įsitaisė vidiniame „ponų namo“ kiemelyje, klausėsi apie rašytojos Žemaitės kūrybines paskatas, proveržius, patirtis, atvedusius ją į literatūros aukštumas.

„Praeitis atkelta dabarčiai“, – sakė renginio vedėjas Alvidas Bakanauskas, pristatydamas dabar žemaitiškai rašančių kūrėjų pulkelį: skuodiškius Adelę Zubienę, Adelę Mosteikienę, dainuojamosios poezijos atstovą Napoleoną Reimontą, salantiškę Adelę Semenavičienę, Plungės literatų klubo nares Adelę Daukontaitę, Janiną Matevičienę, Rūtą Poškienę bei šateikiškę Birutę Mikutienę. Autoriai, keisdami vienas kitą, pažėrė seniai girdėtus ar netgi užmirštus žemaitiškus žodžius, atgaivino, priminė etnografinius Žemaitijos kaimo vaizdus, papročius.

Vėliau renginys tęsėsi konferencijų salėje: komisijos narė, Platelių gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Irena Malakauskienė supažindino su moksleivių konkurso „Prašnekink žemaitį“, skirto Tarmių metams paminėti, rezultatais. Žemaičių tarmės kūrybinio vaizdo siužeto prizininkais tapo „Saulės“ gimnazijos moksleivis Modestas Mockus (vadovė mokytoja Rita Barniškienė), Salantų gimnazijos moksleivė Stonytė (vadovė mokytoja Aina Stonkuvienė). Antros vietos laimėtojai – Salantų gimnazijos moksleivė Ingrida Šilgalytė ir Šateikių pagrindinės mokyklos moksleiviai (vadovė Liuda Puidokienė). Renginio svečiai turėjo progą susipažinti su moksleivių pastangomis gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakojamąją tautosaką, tarmes: parodytas moksleivio Modesto Mockaus vaizdo siužetas „Babas douna“.

Reginio akims ir sielai netrūko: Šateikių gimnazijos dramos būrelio jaunieji artistai parodė Žemaitės komediją „Trys mylimos“. Žiūrovai spektaklį palydėjo ovacijomis – smagu buvo matyti, kaip moksleiviai moka persikūnyti į šimtmečio senumo humoristines kaimo gyvenimo situacijas, perteikti to meto aplinką ir parodyti dabarties ironiškas ir juokingas interpretacijas. Naują požiūrį į Žemaitės „Tris mylimas“ lėmė režisūriniai dramos būrelio vadovės Irenos Valančienės sprendimai.

Renginio dalyviai namo neskubėjo: išsėruodavuojė dar ilgai braukė ruodą ir vaišinosi žemaitiškomis pastruovuom bei klausėsi ir patys šoko, pritariant „Vaizgamtos“ folkloristams.

Danutė Einikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija