2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Neeilinis Vyskupų Sinodas – šeimai

Mindaugas BUIKA

Būsimo Vyskupų Sinodo pagrindinis
pranešėjas kardinolas Peteris Erdas

Parengiamojo dokumento pristatymas

Popiežius Pranciškus nuolat pabrėždamas Bažnyčios hierarchų kolegialumo, išplėtotų konsultacijų su kardinolais ir vyskupais poreikį, neatidėliodamas nusprendė sušaukti Vyskupų Sinodo neeilinę asamblėją, kuriai parinko aktualią temą – „Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste“. Po šio pasaulio vyskupų atstovų susitikimo, kuris Vatikane įvyks 2014 metų spalio 5–19 dienomis, 2015-aisiais bus rengiama kita, jau eilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, kurioje bus svarstomi panašūs asmens ir šeimos sielovados klausimai. Čia galima priminti, kad Vatikano II Susirinkimo išdavoje popiežiaus Pauliaus VI įkurta Vyskupų Sinodo institucija praveda trijų tipų asamblėjas: kas dveji ar treji metai eilines bei žymiai rečiau vykstančias neeilines ir ypatingąsias. Iki šiol vyko tik dvi Vyskupų Sinodo neeilinės asamblėjos: 1969 metais, kurioje buvo svarstomi Šventojo Sosto ir tuomet neseniai įkurtų nacionalinių vyskupų konferencijų santykiai ir 1985-aisiais, kurioje paminėtos Vatikano II Susirinkimo metinės. Neatidėliotinai sušaukti dar vieną, jau trečiąją, Vyskupų Sinodo neeilinę asamblėją popiežių Pranciškų paskatino beprecedentinė situacija, susijusi su šiandienine šeimos gyvenimo ir santuokos krize: gausiomis skyrybomis, vienišų tėvų ir motinų, masinio gyvenimo susidėjus reiškiniu, homoseksualų partnerystės įteisinimu su leidimu adoptuoti vaikus ir pan. Nors visi sociologiniai tyrimai patvirtina stiprų prigimtinį gilios ir stabilios meilės bendrystės ilgesį palikuonių gimdymui ir auginimui, vis dažniau diskutuojama, kad, neva, reikia radikaliai peržiūrėti šeimos ir santuokos koncepcijas ir jų iš viso atsisakyti, kaip pasenusių dalykų.


Išsaugota ištikimybė – nuoseklumo vaisius

Kun. Vytenis Vaškelis

Nuo virtuvėje tvarkingai panaudotos pašluostės padėjimo iki aukštojo tikėjimo vertybių siekio pilotažo – štai tokia plati mūsų prasmingos Kristuje egzistencijos amplitudė. Žmonių gyvenimo audinys dažniausiai mezgamas iš vos pastebimų kasdienių sprendimų darymo siūlelių. Tvarkingai ir nuosekliai jų atliekami maži veiksmai suponuoja būsimo svarbesnio apsisprendimo sėkmę. Ir priešingai, jei kas ką nors daro atmestinai bei atsainiai, pamažu pjauna šaką, ant kurios sėdi kaip liguistas narcizas, kurio charakteris „skylėtas“ ir gyvenimo būdas apgailėtinas. Taigi viską lemia nuoseklus prioritetų laikymasis ir moralinė svarbiausio siekiamo tikslo vertė. Ne tuščiai skamba sparnuota frazė: „Daryk smulkius sprendimus, atsižvelgdamas į savo galutinį tikslą!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija