2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Teismų maratonas Garliavos budėtojams

Toliau tęsiasi administracinių bylų, policijos iškeltų per Garliavos šturmą nuo „pareigūnų“ smurtinių veiksmų nukentėjusiems piliečiams neva „už teisėtų policijos reikalavimų nevykdymą“, teismai prieš Garliavos budėtojus. Kauno apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) lapkričio 4 d., pirmadienį, teisėjas Aurelijus Rauckis „nagrinėjo“ dvi bylas – Juozo Vaišnoro ir Violetos Milevičienės. Po jų turėta nagrinėti Dainiaus Stonio byla dėl „užimtumo“ perkelta į lapkričio 11 dieną. Teisiamųjų atstovė Kristina Apanavičiūtė kėlė klausimus teisme „liudijusiam“ Policijos departamento viršininko pavaduotojui Renatui Požėlai, ar kaukėmis veidus slėpę „policijos pareigūnai“, dalyvavę kaip baudėjai prieš budėjusius žmones, nebuvo pakviesti iš Ukrainos ar Lenkijos pagal galiojančias sutartis, nes jie kaukėmis slėpė ne tik veidus, bet ir nieko nekalbėjo, matyt, bijodami parodyti, kad lietuviškai kalbėti negali. „Liudytojas“ stengėsi paneigti tokias prielaidas, net nepateikdamas kokių nors argumentų, o teisėjas A. Rauckis elgėsi pagal įprastą scenarijų: stengėsi nutildyti atstovę, grasindamas išvis baigti „liudytojo“ apklausą, bet kuriuo pretekstu neleisdavo jai kalbėti ir uždavinėti klausimus. Teisiamųjų atstovė išreiškė spėjimą, kad teismo nutartis yra jau iš anksto aiški: du trys lapai standartinės nutarties ir 300–400 litų bauda už „pareigūnų reikalavimų nevykdymą“.


Romoje paminėtos kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25-metis

Lapkričio 3 dieną Romoje paminėtas kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės sidabrinis jubiliejus. „Villa Lituania“ koplyčioje kardinolas aukojo šv. Mišias. Homilijoje jis kalbėjo apie Dievo gailestingumą, žmogaus atsivėrimą Dievo gailestingumui, kvietė juo dalintis ir jį skleisti, kad pasaulis aplink mus taptų gailestingesnis. Po šv. Mišių buvo rodoma dokumentinė ištrauka iš Vatikano Šv. Petro bazilikos 1988 metų spalio 4 d. iškilmingų šv. Mišių, kuriose monsinjoras Audrys Juozas Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu, paskirtas eiti nuncijaus pareigas Olandijoje. Tądien sakytoje homilijoje Popiežius prisiminė ir lietuvių tautą, iš kurios kilęs naujasis, ką tik pašventintas vyskupas, pabrėžė, kad stiprybės ji semiasi iš kryžiaus paslapties. Kardinolą vyskupystės sukakties proga pasveikino Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasadorius Italijos respublikoje dr. Petras Zapolskas, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis, „Villa Lituania“ svečių namų administratorius mons. Petras Šiurys, lietuvių bendruomenės Romoje atstovai.


Kovoje su sukčiais policija prašo Bažnyčios pagalbos

Reaguojant į nesiliaujančius atvejus, kai telefoniniai sukčiai apgaulės būdu išvilioja iš gyventojų nemažas pinigų sumas, Policijos departamentas prie VRM išsiuntė kreipimąsi į vyskupijų dekanatus prašydamas pagalbos, informuojant parapijiečius apie grėsmę nukentėti nuo telefoninių sukčių.

„Siekdami kuo daugiau gyventojų apsaugoti nuo telefoninių sukčių suprantame, kad informacija tuo veiksmingesnė, kuo plačiau ji paskleidžiama, tad Bažnyčios pagalba informuojant gyventojus būtų didelė paspirtis. Prašytume Jūsų rasti galimybę su šiuo prašymu supažindinti parapijų klebonus, kurių žodis, neabejojame, pasieks parapijiečius ir galimai apsaugos juos nuo telefoninių sukčių pinklių. Taip pat prašytume paskatinti parapijiečius ne tik patiems saugotis telefoninių sukčių, bet ir perspėti savo pažįstamus ir artimuosius apie galimus apgavysčių atvejus“, – rašoma policijos pranešime dvasininkams.


Žygeiviai ėjo Laisvės kovos keliu

Trečius metus Radviliškio rajono savivaldybėje organizuojamas naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“ sukvietė daugiau nei pusę tūkstančio žygeivių iš visos Lietuvos ir užsienio – Belgijos, Ispanijos, Šveicarijos, Olandijos. 545 žygeiviai vakare ir naktį iš Baisogalos iki Radviliškio nužygiavo per 50 kilometrų. Taip jie pakartojo 1919 metų Lietuvos karių savanorių 2-ojo pėstininkų pulko 3-iojo bataliono operacijos „Radviliškis–Šiauliai“ metu atliktą manevrą. 100 kilometrų trasa buvo parengta ištvermingiausiems. Ją per parą įveikti buvo pasiryžę 108 dalyviai. Žygis tikrai buvo ne iš lengviausių: net 70 proc. maršruto driekėsi lauko ir miško keliukais, o 30 proc. – asfaltuotais keliais ir gatvėmis. Nepaisant to, jauniausias žygio dalyvis – vienuolikmetis, o vyriausias – 76 metų sulaukęs žygeivis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija