2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Trečiasis prelato  eilėraščių rinkinys

Paulius LEMEŽIS

Poezijos rinkinio pristatymo
dalyviai (iš kairės): autorius,
prof. habil. dr. Vytautas Steponas
Vaičiūnas, Egidijus Stancikas
ir klierikas Laimonas

Gegužės 6 dieną Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, pristatyta prelato, Teologijos fakulteto VDU studijų prodekano, Kauno kunigų seminarijos studijų dekano, prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS poezijos knyga „Pažvelk Dievybei į akis“. Renginyje dalyvavo knygą redagavęs poetas ir rašytojas Robertas Keturakis, Pasaulio lietuvių centro vadovas, leidėjas Valdas Kubilius, aktorius Egidijus Stancikas bei knygos autorius. Beje, anksčiau išleistos dvi prelato poezijos knygos „Kad Amžinybė būtų netuščia“ (2013) ir „Tau atviras Dangus“ (2014), tad pristatytoji yra jau trečioji.

Renginį pradėjusi muziejaus direktorė rašytoja Aldona Ruseckaitė linkėjo prel. V. S. Vaičiūnui, kad po trečios knygos išleidimo sulauktume ir kitų.

R. Keturakis, redagavęs naujausią prel. V. S. Vaičiūno knygą, papasakojo, kad „Pažvelk Dievybei į akis“ – eilėraščių rinkinys, kuriame mums patikėtas pasaulis, aukštesniosios tikrovės begalybė. Anot R. Keturakio, šio rinkinio eilėraščiai verčia susimąstyti, atrasti naują požiūrį į tam tikrus dalykus, suprasti, kas gi yra ta Dievybė konkrečiai kiekvienam individualiai. Pasak R. Keturakio, tai lemia neįtaigi retorika ir neišsenkantis jautrumas: „Santūria, paprasta, lengva, lyriška raiška išreikštos didelės, masyvios tiesos ir mintys verčia skaitytoją gilintis į save“. Rinkinio redaktoriaus nuomone, „autoriaus kūryboje žemiškoji žmogaus laimė ir meilė nesupriešinamos su dangiškos meilės ir laimės absoliutu. Jo kūryboje, laikinumo ir amžinumo begalybėje, erdvės persipina į tokią nuostabią vaivorykštę, kuri gali nušvisti mūsų sielose“, – teigė R. Keturakis.

Pasaulio lietuvių centro vadovas ir knygos leidėjas V. Kubilius, kalbėdamas apie naująjį autoriaus eilėraščių rinkinį, teigė: „Tai, ką prelatas sudėjo į šias eiles, yra tarsi testamentinis pranešimas mūsų jaunajai kartai, kad turėtume gyventi santarvėje su Dievu, kad mes turime gerbti vieni kitus ir aplinką, kurioje esame, jos negadinti, pagaliau galvoti ir apie tai, kam mes atkeliavome į ši pasaulį, ką turime palikti po savęs“. Anot V. Kubiliaus, šis eilėraščių rinkinys gali kiekvienam žmogui padėti surasti atsakymus į slegiančius, ramybės neduodančius klausimus.

Prel. V. S. Vaičiūnas papasakojo apie save ir kūrybą. Anot jo, pirmuosius poezijos bandymus jis pradėjęs Šiauliuose dar būdamas mokiniu, kai rašė dienoraštį. Tačiau gaila, kad po kurio laiko tą dienoraštį įkišęs į krosnį. O naująjį eilėraščių rinkinį „Pažvelk Dievybei į akis“ apibendrinęs paprastai: „Kai žmogui gera, lengva dūšioje, tada daug lengviau matyti ir jausti Dievą. O jį pamatyti, pajusti visada galima artimo žmogaus, mamos, tėvo, gero bičiulio, vaiko ar kito brangaus žmogaus akyse. Duok Dieve, kad tos eilės, dabar ar po kelių metų, kažkam padėtų atrasti kažką naujo, nepaprasto, kas teiktų gyvenimui pilnatvės“, – tokį savo troškimą įvardino autorius ir paskaitė keletą eilėraščių iš naujojo savo rinkinio.

Prel. V. S. Vaičiūno poeziją skaitė aktorius E. Stancikas. Jaukią atmosferą kūrė Kauno kunigų seminarijos pirmakursio Martyno smuiku griežiamos melodijos, o klierikas Laimonas pasakė sveikinimo kalbą ir įteikė gėlių.

Renginio pabaigoje prel. V. S. Vaičiūną sveikino įvairūs svečiai, kolekcininkas Vidmantas Staniulis bei Kauno kunigų seminarijos atstovai. Po renginio visi galėjo įsigyti ne tik naujausią prel. V. S. Vaičiūno eilėraščių rinkinį „Pažvelk Dievybei į akis“, bet ir ankstesnius, gauti autoriaus autografą. Beje, be minėtųjų trijų poezijos rinkinių, prel. V. S. Vaičiūnas išleido knygas „Prisimenant prelatą Antaną Rubšį“ (2005) ir „Pamokslų rengimas ir retorika“ (2007).

Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija