2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Vilniaus Arkikatedroje įšventinti du kunigai

Balandžio 25 dieną Vilniaus Arkikatedroje įšventinti du kunigai – Daniel Narkun ir Valentin Dulko. Šventimams vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, šv. Mišias koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, vyskupas augziliaras iš Telšių vyskupijos Linas Vodopjanovas, būrys kunigų.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo, kad kiekvienas iš dalyvaujančių kunigų prisimena, kaip patys gulėsi ant bažnyčios grindinio, paaukodami savo gyvenimą, kad Viešpats galėtų naudoti žmogų kaip ypatingą įrankį, vykdydamas savo išganymo darbus. Vilniaus arkivyskupas kvietė kunigus tarnauti meilėje vieni kitiems, budėti ir eiti į visą pasaulį – pasiekti pačius įvairiausius žmones, atsakyti į kylančius klausimus, evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti, liudyti žodžiu ir pavyzdžiu, dalintis Kristaus meile ir stiprinti Dievo Tautą. Ganytojas sakė, kad tarnystė reikalauja ir nuolankumo, kvietė kunigystėje pasišvęsti Gailestingumui, daryti gailestingumo darbus. Vilniaus arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius ir toliau savo maldose lydėti dabar įšventintus ir visus kunigus, kad jie būtų gailestingumo ženklai mūsų Bažnyčioje, kad Gailestingasis Tėvas, kuris pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigtų.

Po šv. Mišių visi pasimeldė prie šv. Kazimiero relikvijų, presbiteriai padėkojo vyskupams. Artimieji, draugai, parapijiečiai sveikino įšventintuosius kunigus.

Pagal vilnensis.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija