2017 m. liepos 14 d.
Nr. 28 (2245)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Bendruomenės šventėje pasveikinti kunigai

Vysk. Juozas Žemaitis MIC teikia
Suvirtinimo sakramentą

ŠAKIAI. Birželio 18-ąją, sekmadienį, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje buvo švenčiama ne tik Devintinių iškilmė, bet ir Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, Sutvirtinimo sakramento teikimas, klebono kun. Vytauto Antano Matusevičiaus 25 metų ir vikaro kun. Vitalijaus Volodkovičiaus 5 metų kunigystės jubiliejai. Aukoti šv. Mišių ir teikti Sutvirtinimo sakramento atvyko buvęs ilgametis šios parapijos klebonas, o dabar Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Prieš pradėdamas šv. Mišių auką vyskupas sakė matantis daug seniai pažįstamų veidų, tik jau visi yra vyresni ir pasikeitę. Daug metų praėjo, kai jis išvyko iš Šakių, bet žvelgiant Amžinybės požiūriu tie metai, tūkstantmečiai, milijonai metų nieko nereiškia ir pas Dievą visi būsime pažįstami.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Pirmoji Komunija su atsisveikinimo nuotaika

Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai
su katechete Dalia Bartkuviene
(antroji iš kairės) ir klebonu
kun. Audriumi Kurapka

LEKĖČIAI. Birželio 11 dieną, per Švč. Trejybės šventę, gražus būrelis Šv. Kazimiero parapijos mergaičių ir berniukų pirmąkart priėmė Šv. Komuniją. Besišypsantys veidai rodė, kad jiems tai – džiaugsmo šventė, svarbi gyvenimo diena. Labai norėtųsi, kad jie iš tiesų nepamirštų šios dienos ir tvirtai tikėtų, kad Dievas juos ne tik labai myli ir globoja, bet ir laukia sekmadieniais bažnyčioje. Tetrokšta jie susivienyti su Jėzumi šv. Mišiose ir dažnai priimdami Šv. Komuniją. Šią grupę ruošė katechetė Dalia Vaitulevičiūtė-Bartkuvienė.

Beje, tai – paskutinioji lekėtiškių grupė, kuriai Pirmąją Komuniją teikė klebonas kun. Andrius Kurapka. Netrukus jis išvyks dirbti į kitą parapiją – Pajevonį. Atsisveikinimo su lekėtiškiais šv. Mišios – liepos 16-ąją, 10 valandą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija