„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2009 m. vasario 18 d., Nr.4 (183)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

 

Suomiai prisiminė legendinį maršalą

Petras KATINAS

Suomijos nacionalinis didvyris
maršalas Karlas Gustavas
Emilis Manerheimas

Po Rusijos agresijos prieš Gruziją ir nepaliaujamo žvanginimo ginklais, grūmojimų kaimynams imtis bet kokių priemonių, įskaitant jėgą, kad nebūtų pažeisti rusų piliečių, ypač verslininkų, interesai, neutralumo besilaikančioje Suomijoje pasigirdo balsų, kad ir Suomija privalo kuo greičiau tapti NATO nare bei nustoti pataikauti Rusijai. Šis pataikavimas tęsiasi nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos.  Sovietų Sąjungos metais Suomijoje įsigalėjo vadinamoji „finliandizacija“, kurią, beje, siūlė ir tebesiūlo Lietuvai vadinamieji pragmatikai. Maskva Suomiją pagrįstai laikė savo interesų sergėtoja Vakarų pasaulyje, o suomių diplomatai, nors ir sukandę dantis, nei Jungtinėse Tautose, nei kitose tarptautinėse organizacijose nedrįsdavo prieštarauti Kremliui. Be to, visiems žinoma, kad patys aukščiausieji Suomijos valdžios pareigūnai darbavosi Maskvos naudai. Neatsitiktinai ir Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, buvusieji komunistų nomenklatūrininkai bandė  ir darė viską, kad Lietuva stotų  į tos „finliandizacijos“ kelią. Kitaip tariant, būtų satelitine valstybe Rusijos pašonėje. Todėl Suomijoje vis dažniau kalbama, jog būtų gerai, jeigu šalyje atsirastų panašus į prezidentą ir maršalą Manerheiną politinis veikėjas. Jis – nacionalinis suomių didvyris. Jo gimimo 140-ąsias metines neseniai minėjo visa Suomija. O sausio 27-ąją sukako 58-eri metai nuo jo mirties.


Aklavietė ar naujo kelio pradžia

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Vasario 16-ąją minėjome Nepriklausomybės atkūrimo akto 9-ąsias metines ir kartu Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos Vasario 16-osios deklaracijos 60-ąsias metines. Šia deklaracija, kurios tekstą parengė žymūs partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Šibaila-Merainis ir Leonardas Grigonis-Užpalis, buvo išreikšta už laisvę kovojančios lietuvių tautos valia. Visi aštuoni šią deklaraciją pasirašę partizanų vadai žuvo, kaip ir didžioji dalis pokario Lietuvos kovotojų, bet jų didvyriška kova įkvėpė laisvės viltį daugeliui mūsų krašto žmonių.


Antroji tiesos pusė

Vilius BRAŽĖNAS

Atrodo, kad pasaulinę ekonominę krizę sukėlę centrinių bankų globalistai suprato pertempę stygą. Kaip paprastai tokiu atveju, nutraukę tylą apie užkulisinę tikrovę, apyvarton jie paleidžia nuo tikrovės nukreipiančią pusę tiesos. O ta „pusė“ šiuo atveju sako: „krizė nėra natūralus reiškinys, o konkrečių žmonių sukonstruota katastrofa“. Ieškodamas kaltininkų britų dienraštis „The Guardien“ net sudarė „25 asmenų, atsakingų už tokią įvykių eigą, sąrašą“. Tarp paminėtų kaltininkų yra pora JAV prezidentų, britų premjeras, JAV Federalinių rezervų (trump. – FED) ano meto pirmininkas. Tačiau globalistams artimas britų dienraštis nepasako antrosios tiesos „pusės“: FED (JAV centrinis bankas) ir kitų valstybių centrinių bankų sistema buvo sukurta kaip tik tam, kad didieji „finansieriai“ galėtų laisvai manipuliuoti ne tik valstybių ekonomiją, bet ir valstybių politiką. „The Guardian“ neįvardija globalistų „fronto“ ar „fasado“ organizacijų ir jų satelitų, kurių uždavinys daryti įtaką vyriausybėms ir  „nusmegeninti“ žmones, ruošiant „pasaulio piliečius“  naujajai pasaulio santvarkai. Laimei, kiti globalistų kontroliuojami spaudos trimitai gal netyčia padeda laisvę branginantiems žmonėms geriau susigaudyti keblioje pasaulinėje padėtyje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija