„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. gruodžio 8 d., Nr.21 (221)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

 

Islamofobijos anatomija

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Šiandien pasaulyje vis labiau plinta islamofobija – viena iš pagrindinių ksenofobijos formų (greta antisemtizmo ir dar kelių smarkiai paplitusių ksenofobijos formų). Islamofobija tampa propagandiniu ginklu totalitarinių režimų, įtakingų slaptųjų ložių ir kai kurių tarptautinių verslo sindikatų rankose. Šios ksenofobijos formos kurstymu suinteresuotos ir kai kurios slaptosios tarnybos, savo ataskaitose prikuriančios daug nebūtų grėsmių, ir taip išsireikalaujančios didžiules sumas iš savo šalių vyriausybių vadinamųjų antiteroristinių programų vykdymui.


Ar bliūkšta Lietuvos AE statybos užmojai

Skubus pasitarimas Varšuvoje

Sekmadienį Varšuvoje (Lenkija) įvyko Baltijos šalių ir Lenkijos premjerų susitikimas, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta energetiniams projektams. Susitikimas vyko netrukus po to, kai žlugo tarptautinis konkursas dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje statybos. Iš konkurso Lietuvos AE statyti pasitraukus Pietų Korėjos bendrovei, Lietuvai sunku rasti įmonę, kuri iki 2020 metų pastatytų atominę elektrinę. Varšuvoje taip pat buvo aptarti energetikos jungčių statybos klausimai, suskystintų dujų terminalų projektai, transporto projektai. Susitikime Baltijos šalių ir Lenkijos premjerai konstatavo didelę pažangą regioniniuose energetiniuose projektuose, tokiuose kaip naujos branduolinės jėgainės projektas, suskystintų dujų terminalo statyba Lietuvoje, energetinių jungčių kūrimas. Lietuvos premjeras išreiškė įsitikinimą, kad vasario mėnesį vyksiančios Europos vadovų tarybos (EVT) metu bus įvertinta ir konstatuota didelė pažanga tiek Baltijos energetinės rinkos sėkmingoje veikloje, tiek įgyvendinant Baltijos energijos rinkos ir jungčių planą.


Emigrantai neteks Lietuvos pilietybės

Praėjusį ketvirtadienį Seimas priėmė prezidentės Dalios Grybauskaitės pakoreguotą Pilietybės įstatymą. Šalies vadovė, vetuodama anksčiau Seimo priimtą įstatymą, grąžino Seimui iš naujo svarstyti įstatymą, teigdama, kad Konstitucijai prieštarauja kelios įstatymo nuostatos, įteisinančios dvigubą pilietybę Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalių piliečiams ir išplečiančios asmenų, galinčių gauti Lietuvos pilietybę išimties tvarka, ratą. D. Grybauskaitė buvo vetavusi dvi įstatymo nuostatas. Pagal vieną jų buvo numatyta galimybė dvigubą pilietybę turėti Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Europos Sąjungos ir NATO valstybėse, pagal kitą – prezidentui išimties tvarka suteikti Lietuvos pilietybę užsieniečiams, iš kurių ateityje tikimasi laimėjimų ir nuopelnų sporto, mokslo, meno srityse.


Tautos išlikimas

Ričardas Čekutis

Kalbėti vien nuogais statistiniais skaičiais dažniausiai reiškia nepasakyti nieko, nors pati tema tarsi suponuoja skaičių kalbą. Todėl prieš pateikdamas apibendrintus liūdnokus skaičius, keliais sakiniais norėčiau aptarti priežastinį – pasekminį ryšį, aiškiai vedantį ne tik į demografinį, bet pirmiausia į dvasinį lietuvių tautos nykimą ir atskirų valdžios institucijų ar institutų indėlį į šį procesą.


Komunistinis teroras Moldavijos SSR

Istorijos mokslų dr., doc. Liudmila Tichonova 

Molotovo-Ribentropo paktas ir jo pasekmės buvo itin dramatiškos Besarabijai, nes apie ją buvo kalbama dalijantis įtakos sferas tarp didžiųjų valstybių – Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 1940 m. birželio 28 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Besarabiją. Šis istorinis įvykis nagrinėjamas gimnazijose ir universitetuose, analizuojamas Moldovos Respublikos istorikų moksliniuose darbuose, patvirtintas archyviniais dokumentais, įrodytas liudytojų ir argumentuotas Moldovos Respublikos istorikų. Ir vis dėlto šis įvykis dar kelia abejonių Moldovos politikams. Prezidentinė komisija „Dėl totalitarinio komunistinio režimo veiklos nagrinėjimo ir įvertinimo“, į kurios sudėtį įeina garsūs mokslininkai, 1940 m. birželio 28 dieną, kai buvo pasirašytas Moldovos Respublikos prezidento Michajaus Gimpu dekretas, paskelbė Besarabijos sovietinės okupacijos diena. Dėl to kilo nesutarimai tarp politinių partijų, kurios pirmenybę teikia  politiniams interesams, o ne istorinei tiesai.


K. Prunskienei svarbiausia – draugystė su rusais

Pirmąsias metines minėjusi Lietuvos liaudies partija (LLP) priekaištavo Andriaus Kubiliaus Vyriausybei dėl „nekompetencijos ir negebėjimo“ spręsti šalies ekonomikos, finansų ir socialines problemas. Suprasdama, kad tautai įsipyko diržų veržimo politika K. Prunskienės partija įtikinėjo, kad Seimo nariai turi siekti šios Vyriausybės atsistatydinimo. Esą delsimas ir laukimas kitų rinkimų, nekoreguojant Vyriausybės politikos, gali ilgam sužlugdyti ekonomikos ir socialinį stabilumą. Rezoliucijoje pasisakoma prieš tai, kad Vyriausybė lėšų praradimą bando kompensuoti neproporcingu skolinimusi – valstybės skola nuo 17 mlrd. litų 2008 metais išaugo iki 35 mlrd. litų 2010 metais. Bet labiausiai K. Prunskienės vadovaujama partija patenkinta iniciatyvomis skatinti ir remti Lietuvos verslo augimą bei rinkų plėtrą Rusijoje, jos regionuose, Baltarusijoje, Kazachstane ir kitur, kur ekonomikos potencialas ir prekių bei paslaugų vartojimas turi ilgalaikę tendenciją augti, kur mūsų prekės žinomos ir mėgstamos. Vadinasi, LLP siekia, kad Lietuva išliktų priedėliu prie Rusijos ir jai pavaldžių šalių ekonomikos. Tokią „ekonominio suvereniteto“ politiką sovietų imperijos rėmuose K. Prunskienė propagavo jau nuo Sąjūdžio įsikūrimo. Todėl ne veltui šeštadienį netoli Vilniaus vykusioje LLP konferencijoje dalyvavo ir Rusijos prezidento D. Medvedevo administracijos atstovas Jevgenijus Umerenkovas, buvo perskaitytas Rusijos Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininko K. Kosačiovo sveikinimas.


Rusijos ambasada puola Lietuvą

Rusijos ambasada Lietuvoje ketvirtadienį pareiškė, kad savaitraštyje „Veidas“ paskelbtas straipsnis yra „mėginimas sukelti abejonių pasaulio bendruomenės visuotinai priimtais nacistinių nusikaltėlių teismo proceso pagrindais ir pateisinti neva nukentėjusius nuo „neteisingo teismo sprendimo“, akivaizdaus padažnėjusių istorijos perrašymo Lietuvoje atvejų, Antrojo pasaulinio karo rezultatų revizijos, nacizmo ir jo piktadarybių teisinimo pavyzdys“. Ambasada taip pat išreiškė susirūpinimą „Lietuvoje stiprėjančiais mėginimais savaip interpretuoti Antrojo pasaulinio karo istoriją ir toli gražu nevienareikšmiškai įstatymų leidybos lygmenyje reguliuoti istorinių diskusijų eigą“. Esą idėja „sugretinti Sovietų Sąjungos politiką su veiksmais fašistinės Vokietijos, kuri Europoje kariavo agresyvų karą siekdama pavergti ar sunaikinti ištisas tautas, yra absurdiška“.


Pinigai ateina iš Maskvos

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas pateikia informaciją, kad A. Paleckio ir jo pasekėjų kelionės bei organizuojamos konferencijos yra finansuojamos įvairių Rusijos politinių ir visuomeninių organizacijų. Reaguodamas į neseniai įvykusią konferenciją, kurioje pasipiktinta siekiais sulyginti stalinistinio režimo ir nacių nusikaltimus, A. Anušauskas sakė: „Tuos visus radikalių organizacijų vojažus ir sueigas kur nors už Lietuvos ribų remia tos pačios radikalios Rusijos organizacijos – nuo Komunistų partijos iki dar kokių ten yra organizacijų. Čia ne naujiena – tiesiog taip yra. Ir tas konferencijas organizuoja lygiai taip pat: pinigai ateina iš už Lietuvos ribų per tas politines ir visuomenines organizacijas. Jie gali Lietuvos teritorijoje tai organizuoti, tik šiuo atveju mūsų politikų reikalas, ar priimti tokią „paramą“, ar dalyvauti propagandinėse akcijose, ar nedalyvauti. Jis (A. Paleckis – red.) pasirinko labai aiškią poziciją“. Lapkričio pabaigoje vykusioje konferencijoje „Istorijos pamokos: žvilgsnis į dešimtmečių gilumą“, kurią esą organizavo Baltijos šalių ir Rusijos ekspertų taryba, nutarta įsteigti visuomeninį judėjimą „Lietuva be nacizmo“, kurio iniciatoriai sako kovosiantys su neonacistinių idėjų plėtra bei „istorijos falsifikavimu“, t. y. siekiu „sulyginti“ SSRS stalinistinio režimo ir nacių vykdytus nusikaltimus. Anksčiau Lietuvos socialistinis liaudies frontas, vadovaujamas A. Paleckio, ne kartą rengė panašias konferencijas, vyko į protestus Estijoje prieš NATO politiką ar Antrojo pasaulinio karo laikų SS kariuomenės divizijos veteranų sąskrydį, nors į šalį įleisti nebuvo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija