"XXI amžiaus" priedas pagyvenusiems žmonėms, 2005 m. vasario 11 d., Nr. 1 (11)

PRIEDAIARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Gyvendamas Šveicarijoje audžia lietuviškus raštus

Bronius VERTELKA

Vytautas Mikštas -
garsus audėjas Lietuvoje

Dumsių seniūnijoje yra Venecija, Šveicarija, Londonas ir Paryžius. Šveicarijoje gyvena Vytautas Mikštas. Tai bene vienintelis vyras Lietuvoje, kuris ne tik audžia, bet pasiruošia šiam procesui be kitų pagalbos.

Audimas - kaip rūkoriui cigaretė

„Jeigu nesėdu kokią dieną prie staklių, tada jaučiuosi taip, kaip prisiekęs rūkorius nesutraukęs cigaretės. Myliu tą darbą, nors jis yra be galo kruopštus ir reikalaujantis nervų“,- teigė Šveicarijos gyventojas. Jis aiškino: audžiant lovatiesę, per jos plotį yra trys tūkstančiai gijų. Šaudykle nukirtus nors vieną, turi būtinai sustoti, kitaip imtų austi broką.


Kanklių karalienei - 100 metų

Šimtametė kanklių karalienė
Ona Mikulskienė Lietuvoje
pasigenda kanklių muzikos

Lietuvoje ir išeivijoje kanklių karaliene tituluojama Ona Mikulskienė sausio 30-ąją šventė garbingiausią šimtmečio jubiliejų. Prieš dešimt metų sugrįžusi iš anapus Atlanto gyventi į Lietuvą, garbioji jubiliatė buvo sveikinama sostinės Gerontologijos ir reabilitacijos centre. Vilniaus Arkikatedroje O. Mikulskienės jubiliejaus progai skirtose Padėkos šv.Mišiose skambėjo kompozitoriaus Alfonso Mikulskio (1909-1983) tautinės Mišios „Už kenčiančią Lietuvą”, kurias atliko valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva”.


Dievo pagalba išvengęs mirties

Romas BACEVIČIUS

Stasys Gvildys

Aštuntą dešimtį bebaigiantis kaunietis Stasys Gvildys galėtų sau sėdėti namie ir ramiai džiaugtis gyvenimu. Tuo labiau kad jis šio žmogaus nelepino. Būdamas aštuoniolikmetis 1944-aisiais, nepaklausęs mamos (tėvas 1943 metais mirė), jis atsiliepė į generolo Povilo Plechavičiaus raginimą eiti ginti tėvynės. Įstojęs į Lietuvos vietinę rinktinę (LVR), kaip ir kiti „plechavičiukai“, neturėjo galimybės savo tėvynės ginti, nes generolą P.Plechavičių vokiečiai apgavo. 1944 m. gegužės 15 d. buvo vokiečių nuginkluotas, vos nenušautas ir išvengęs mirties Lietuvoje, vėliau atsidūrė Vokietijoje. Patyrė badą, daug žiaurumų būdamas vokiečių, amerikiečių ir rusų nelaisvėje Vokietijoje, Prancūzijoje, Stalingrade.


Gyvenimas: Apvaizda, pašaukimas, žmonės

Prof. Antanas Stancevičius
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Nedažnas, sulaukęs 85-erių, išlieka žvalus, aiškiai mąstantis, turintis savo nuomonę ir gebantis ją apginti. Kaip tik toks yra profesorius emeritas Antanas STANCEVIČIUS. Agronomas, botanikas, pedagogas, mokslininkas, organizatorius, DLK penktojo laipsnio ordininkas, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, Žemės ūkio rūmų garbės pirmininkas, Tarptautinės informatikos akademijos tikrasis narys, Lietuvos nusipelnęs agronomas. Taip pat – Europos herbologų draugijos, Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų organizacijos narys, Lietuvos herbologų draugijos pirmininkas. Taip pat – Lietuvių tautininkų sąjungos garbės narys ir garbės teismo pirmininkas... Tai dar ne viskas. Be to, išleido 38 knygas ir brošiūras, išspausdino apie pusaštunto šimto straipsnių, pagarsino 314 savo pasisakymų, pareiškimų, kreipimųsi. Ir tai dar ne viskas...


Darbai, kėlę dvasią aukštyn

Ona ŽEMAITYTĖ-NARKEVIČIENĖ

Daug bažnyčių savo
dirbiniais papuošęs
Stanislovas Trečiokas

Tęsiasi Eucharistijos metai. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Kaune kiekvieną sekmadienį vyksta vienos valandos adoracija. Ji prasideda po sekmadienio pirmųjų šv. Mišių ir tęsiasi iki dešimtos valandos. Tai prieš kelerius metus prasidėjusi ir besitęsianti tradicija.

Tabernakulis

Kai prieš dvidešimt metų naujasis tabernakulis buvo užkeltas ant didžiojo altoriaus ir pirmą kartą atidarytas pagarbinti Švč. Sakramentą, kai auksu sužibo jo vidus, o dar labiau sužėrėjo monstrancija, tada ne vieno tikinčiojo širdis suvirpėjo džiaugsmu, o keliai sulinko maldai.


Trečiojo amžiaus universitete klausytojų netrūksta

Jolita ŽURAUSKIENĖ

TAU Ukmergės
filialo klausytojai

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Ukmergės filialas sėkmingai gyvuoja jau porą metų. Šio filialo iniciatorė Vilija Ivoncienė teigia, jog TAU didžiuosiuose Lietuvos miestuose greit švęs savo veiklos dešimtmetį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija