„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2005 m. rugsėjo 16 d., Nr. 4 (14)

PRIEDAIARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Man „XXI amžius“ labai patinka“

Vytautas STANKŪNAS

Stefa Lidžienė visada
noriai skaito „XXI amžių“
Autoriaus nuotrauka

Šilališkė Stefa Lidžienė – buvusi politinė kalinė, tremtinė, dabar jau pensinio amžiaus moteris. Bet ji dar atrodo jaunai ir žvaliai, nors prieš septynerius metus palaidojo vyrą Antaną – irgi buvusį tremtinį, o dvi dukros jau suaugusios ir savarankiškos. Tiesa, prieš metus Stefai teko truputį pas gydytojus „pasiremontuoti“, bet dabar ir vėl viskas gerai. Apie tremtinės dalią S.Lidžienė nenori dažnai kalbėti, nes, pasak jos, per daug žiauru ir skaudu buvę. Kiekvieną kartą nubraukia ašarą tai prisiminusi, bet, kad dar labiau nesigraudintų, tuoj prisimena ir tremtyje sutiktus gerus žmones.


Buvo kelių valstybių kareivis

Bronius VERTELKA

Aloyzas Petronis gali
pasidžiaugti sudėtinga
savo gyvenimo istorija
Autoriaus nuotrauka

Panevėžietis Aloyzas Petronis gauna neblogą pensiją, tačiau jos didžiąją dalį tenka atiduoti vaistams. Sveikata ypač suprastėjo nuo pernai, kai kažkas jį užpuolė ir sumušė gatvėje. O šio žmogaus gyvenimo istorija – kaip neparašytas romanas.

Kilo savanoriai

Šiltėjant orams, vyrai vis dažniau užsukdavo į Taujėnų mokyklą. Susėdę tarpusavyje diskutuodavo, ar verta eiti. Kiekvienas turėjo teisę išsakyti savo nuomonę.

 


Ramus gyvenimas sūnaus šeimoje

Vytautas BAGDONAS

Dvi Matulevičienės – marti
Birutė ir anyta Kazė gerai
sutaria, niekad nesipyksta,
viena apie kitą gražiai atsiliepia
Autoriaus nuotrauka

Kas nežino Svėdasų krašte (Anykščių r.) darbštaus Moliakalnio kaimo ūkininko Jono Matulevičiaus? Būdamas itin kruopštus, pareigingas ir tvarkingas, jis uoliai triūsia savo laukuose. Prireikus atskuba pagalbon kaimynams ir net aplinkinių kaimų ūkininkams – kam žolę nušienauja, kam javus nukerta ar bulves nukasa. J.Matulevičiaus turima technika, nors ir nebe nauja, bet dirba kaip laikrodis. Turi jis savo sodyboje įsirengęs ir gaterį, tad pageidaujantieji čia gali paruošti medieną statyboms, išsipjauti lentų.


Per gyvenimą lydi muzika

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Alfonso Karvelio namuose
dažnai skamba muzika
Autorės nuotrauka

Alfonsas Karvelis, ilgametis Taujėnų gyventojas, teigia, jog jo bendraamžių taujėniškių gretos retėja, prisiminimus užgožia laiko dulkės. Vyras sklaido Ukmergės miesto nuotraukas, darytas 1924-1933 metais, mena visus išvaikščiotus Taujėnų dvaro takelius, smagų gyvenimą.


Žemaitijos kraštotyrininkas

Bronius VERTELKA

Kraštotyrininkas
Konstantinas Bružas
Autoriaus nuotrauka

Priešpaskutinę vasaros dieną Konstantinas Bružas pažymėjo savo 93-iąjį gimtadienį. O Lietuvos nepriklausomybės 15-ųjų metinių ir Konstantino vardo dienos išvakarėse Žemaičių Kalvarijos V. Mačernio bibliotekos salėje jam buvo įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis. Apdovanojimą garbaus amžiaus žemaičiui įteikė Plungės rajono meras Algirdas Pečiulis.


Puodžių karalius

Rūta JONUŠKIENĖ

Lietuvos puodžių karalius
Vytautas Valiušis (dešinėje)
su vieninteliu gyvu tokį titulą
turinčiu Broniumi Radecku iš Kuršėnų
(nuotrauka iš V.Valiušio albumo)

Šiaulių rajone, Kuršėnuose, vasarą vyko tarptautinis keramikų sambūris - šventė „Kuršėnai - puodžių sostinė“. Renginio metu atgaivinta tradicija rinkti Lietuvos puodžių karalių. Iki šiol Lietuvoje buvo išrinkti keturi puodžių puodžiai. Iš jų iki šiol savojo amato patirtį kitiems perduoda tik vienintelis Bronius Radeckas. Šių metų Lietuvos puodžių karaliumi trejų metų kadencijai tituluotas Utenos rajone, Leliūnuose, gyvenantis nenuilstantis ir visada kūrybinių minčių bei idėjų kupinas tautodailininkas Vytautas Valiušis, kurio gyvenimas neįsivaizduojamas be kūrybos, be nuolatinio molio, ugnies ir žmogaus širdies virsmo puodų ir puodynėlių muzika, skambančia tūkstančių žmonių namuose.


Lėlės tiesia ranką vaikams

Marytė GUSTAINIENĖ

Viktorija Cijūnelytė
ir jos megztos lėlės
Autorės nuotrauka

Sparčiai kintančiame pasaulyje vis aktualesnė tampa kūrybiškos asmenybės ugdymo problema. Visuomenė yra suinteresuota kūrybiškų asmenybių buvimu, nes nuo žmogaus kūrybiškumo priklauso kultūros kaita bei tęstinumas. Gera kultūrinė aplinka, kultūringi ugdytojai suteikia daug galimybių patiems vaikams patirti ir intuityviai suvokti aukščiausios kokybės meno apraiškas, kad įprastų jomis žavėtis ir išmoktų atskirti, kas yra gera ir gražu.


Sužeistas per Sausio įvykius

Bronius VERTELKA

Per tragiškus Sausio įvykius
nukentėjęs Vaclovas Buzas
Autoriaus nuotrauka

Buzai yra žinomi Šimonių parapijoje. Jų dinastija siekia 200 metų. Visi jie buvo kalvystės meistrai. Jų dirbinių yra Šimonių bažnyčioje.

Vaclovo Buzo senelis mirė eidamas 92-uosius metus. Tai buvo aukštas, tvirtas vyras. Tokį stotą išsaugojo iki gilios senatvės. Neveikti nieko negalėjo. Nepailsdamas trankė kūjį kalvėje. Tąsyk pavalgė, suspėjo užtraukti pypkės dūmą. Užėjo senukui blogumas. Taip jis ir užgeso.


Šimtamečiui jėgų teikia judėjimas

Šimtametis Pranas Valentinas
ir jo žmona Stasė, kartu
nugyvenę 65 metus
Autoriaus nuotrauka

Rugpjūčio 30 dienos ankstyvą popietę bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Kauno geležinkelių infrastruktūra“

direktoriaus kabinetas buvo virtęs šventine sale, nes garbingą vietą prie stalo užėmė 100 metų jubiliejų šventęs Pranas Valentinas su žmona Stase. Jis net 42 metus išdirbo ryšių ir signalizacijos kabelių montuotoju. Būdamas 37 metų pėsčias iš Dzūkijos kaimo į Kauną atėjęs O.Valentinas pradėjo dirbti geležinkelininku. Taip jis išvengė prievartinės karinės tarnybos, o jo darbas geležinkelyje buvo įdomus ir labai atsakingas. Ilgametį geležinkelininką jubiliejaus proga pasveikinti atvyko „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Jonas Biržiškis.

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija