„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. sausio 15 d., Nr.1 (194)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Popiežiaus dialogas su jaunaisiais giedotojais

Mindaugas Buika

Šventąjį Tėvą džiugiai
pasitinka bažnytinių jaunimo
chorų kongreso dalyviai

Popiežius Pranciškus, kuriam gruodį sukako 79 metai, tačiau labai mėgstantis bendrauti su jaunais žmonėmis ir turintis didelį populiarumą tarp jų, ir praėjusių metų pabaigoje turėjo progą tai padaryti. Gruodžio 31 dieną jis susitiko su tarptautinės jaunųjų giedotojų federacijos „Pueri Contores“ 40-ojo kongreso Romoje dalyviais. Į šį suvažiavimą buvo atvykę bažnytiniai jaunimo chorai iš aštuoniolikos Europos, Afrikos, Amerikos ir Azijos šalių, įskaitant vaikų chorą iš Latvijos. Per šešias kongreso, kurio devizas buvo „Cantate spem vestram“ („Giedokite savo viltį“) dienas, vaikai ir paaugliai atliko giesmes Romos didžiosiose bazilikose ir kitose žymiose bažnyčiose per Kalėdų laikotarpio apeigas. Vokiečių berniukų choras iš Eichšteto katedros atskirai koncertavo popiežiui emeritui Benediktui XVI ir šventėms jį aplankiusiam broliui žymiam chorvedžiui prelatui Georgui Ratcingeriui. Visų šių pasirodymų kulminacija buvo sausio 1 dieną Šv. Petro bazilikoje per popiežiaus Pranciškaus aukotas Naujųjų metų (Dievo Gimdytojos liturginės iškilmės) šv. Mišias.


Bukonių parapijos vaikų stovykla Palemone

Ses. Pranciška aiškina
Senojo Testamento inscenizaciją

Jau antrus metus Bukonių (Jonavos r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikai, kurių dauguma yra Bukonių pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvavo naujametinėje stovykloje, kuri šiais metais buvo įvardinta kaip biblinė. Kodėl? Todėl, kad per mokslo metus tikybos pamokų yra aiškiai per mažai, kad būtų galima daugiau, išsamiau, giliau  pažinti Bibliją, jos atsiradimo kultūrą bei personažus, jų istorijas ir tų istorijų vertę šiomis dienomis. Be to, kai Naujieji metai yra ilgo savaitgalio šventės, kai kuriems, ypač kaimo vaikams, yra naudingiau jas švęsti ne savo šeimose.

Į stovyklą 10 parapijos vaikų išvyko 2015 m. gruodžio 30 d. vakarą, atšventę savo parapijoje šv. Mišias šv. Juozapo, šeimų globėjo, garbei. Palemonas daugeliui vaikų pažįstamas nuo praėjusių metų, taigi jie greitai įsikūrė. Kadangi tai buvo biblinė stovykla, jos sumanytojai ir maistą norėjo ruošti iš Biblijos patiekalų bei šiai kultūrai būdingų produktų. Į pagalbą pasitelkta šiai progai tinkama knyga „Prie stalo su Abraomu“. Taigi stovyklautojai visas dienas maitinosi ne lietuviškai, virtuvei vadovavo mokytoja Larisa Chvatovienė ir Jonavos JAUPRA brolijos prezidentė Viktorija Glinskaitė. Vakarą vaikai pabaigė žiūrėdami filmą „Mažylis“.


Sušildė dėmesiu

Karitiečiai sveikina parapijos
kleboną kun. Tomą Janavičių

Baisogala. Kalėdų išvakarėse jaunieji Baisogalos karitiečiai vėl sukosi gerų darbų karuselėje: apsilankę Baisogalos slaugos ligoninėje ir senjorų namuose giedojo kalėdines giesmes, dovanojo savo rankų darbo dovanėles. Miestelyje dainuodami sveikino sutiktus senelius, įteikė atvirukus. Šventinį dėmesį dalino ir gimnazijos darbuotojams.

Kitą dieną skubėjo į Radviliškio vaikų globos namus „Nykštukas“ jau ketvirtą kartą susitikti ir pasveikinti savo mažuosius bičiulius. Susitikimo mokiniai nekantriai laukė jau iš anksto ruošdami dovanėles ir kviesdami visus geros valios žmones įsijungti į gerumo akciją „Būk palaimintas“.

Jaunieji karitiečiai dėkoja visiems aukojusiems ir padėjusiems sušildyti bei pradžiuginti vienišų vaikučių širdeles. Tiesdami draugystės tiltą, atjausdami kitus mūsų karitiečiai patys jaučiasi laimingi ir džiugūs.


Advento vakaras mokykloje

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios
rektorius kun. Stasys Kazėnas SJ
dalijasi mintimis apie Adventą

Šiauliai. Gruodžio 16 dieną Tėvo Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje vyko Folkloro grupės „Jurgutis“ (vadovė – Ramutė Vedeckienė) Advento vakaras. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius vienuolis jėzuitas kun. Stasys Kazėnas SJ pasidalino mintimis apie Adventą. Mokyklos direktorė Laimutė Garbačauskienė, pedagogai, tėveliai  pasveikino folkloro grupę „Jurgutis“ su 20-uoju gimtadieniu ir vadovei įteikė Šiaulių švietimo skyriaus vedėjos Violetos Damskienės padėką, o „Jurgučiui“ – tradicinių amatų meistro Alberto Martinaičio pagamintus lumzdelius, skudučius. Mokytoja metodininkė Ramutė Vedeckienė pristatė folkloro grupės „Jurgutis“ veiklą nuo 1995 metų ir pastebėjo, kad etninė kultūra ir tikėjimas visais laikais padėjo išlikti, išsaugoti tautos savitumą. Paslaptingoje žvakių šviesoje ansamblio nariai svečiams skudučiavo, dainavo adventines dainas, vaidino, sekė pasakas, deklamavo, giedojo širdį virpinančias giesmes. Advento paslaptį pajausti ir išgyventi padėjo salės centre vaikučių, tėvelių, mamyčių, senelių, pedagogų dėliojamas Advento vainikas. Netikėtu žvilgsniu į senovę mažiesiems tapo Kalėdų Senelio ieškojimas su žibaline lempa tamsoje.


Kalėdiniai dailės mokyklos mokinių atvirukai

KĖDAINIAI. Antrus metus iš eilės Kėdainių rajono savivaldybei kalėdinius atvirukus, kuriais sveikinami kolegos ir bičiuliai Lietuvoje ir užsienyje, sukuria Kėdainių dailės mokyklos mokiniai. Jie kelias savaites kompiuteriu kūrė kalėdinius atvirukus, iš kurių dešimt pačių gražiausių buvo pateikta rajono merui Sauliui Grinkevičiui. Jis kartu su tarybos nariais, savivaldybės administracijos darbuotojais iš jau atrinktų trijų gražiausių atvirukų išrinko vieną. Trijų išrinktų atvirukų autores (Urtę Jegelavičiūtę, Danielę Lapienytę ir Emą Jamontaitę), mergaičių grafinio dizaino mokytoją Eugeniją Eimontaitę-Jermolajevienę ir Dailės mokyklos direktorę Vidą Burbulienę priėmė Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius ir savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis. Rajono vadovai su moksleivėmis kalbėjosi apie mokslus, laisvalaikį, meną. Meras mokinėms ir mokytojoms įteikė atminimo dovanėles.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija