„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. birželio 22 d., Nr.6 (223)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Dekanato jaunimo šventėje – šv. Mišios, žaidimai ir paskaitos

Grupės „Kūjeliai“ nariai
su jaunimo šventės dalyviais

PUMPĖNAI. Gegužės 12-ąją čia vyko Pasvalio dekanato jaunimo diena. Miestelyje vaikščiojo būrys jaunuolių, kurie rinkosi ne tik smagiai praleisti laiką ir pažaisti įvairių žaidimų, bet kartu dalyvauti futbolo ir krepšinio varžybose bei pasiklausyti paskaitų.

Paskaitos buvo neįprastos ir įdomios: „Krepšinis ir tikėjimas“, „Ateitininkai“, „Skirtingi, bet vienodai vertingi“ ir „Pašaukimas ir Dievo planas“. Paskaitas vedė gyvenimo motyvatorius Arminas Vareika, kun. Gabrielius Satkauskas, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda ir sesuo Aušros Vartų Marija. Visos paskaitos vyko vienu metu, todėl jaunuoliai turėjo pasirinkti, kurios iš jų klausytis. Po paskaitų susirinkusieji dalyvavo šv. Mišiose. Ypatingą aurą sukūrė mišrus LEU choras „Ave vita“, giedojęs šv. Mišiose. Po šv. Mišių vyko grupės „Kūjeliai“ koncertas. Grupė atliko savo kūrybos dainas, publiką išjudino liaudies šokiai. Pertraukos metu pasirodė kunigas Domingas ir Pumpėnų savanoriai – Lukas, Eigirdas, Irūna, Rimantė, Dominyka – parodydami nuotaikingą vaidinimą „Gyvatėlė“, sukurtą būtent šiai šventei.


Vaikų piligrimystė

Žygio dalyviai prie Skarulių
Šv. Onos bažnyčios

JONAVA–SKARULIAI. Gegužės 18-ąją, penktadienį, nuo 10 val. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3–5 klasių dorinio ugdymo (tikybos) besimokantys vaikai dalyvavo piligriminiame žygyje pėsčiomis iš Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios į Skarulių Šv. Onos bažnyčią.

Tai buvo antras toks vaikų žygis kaip ir pernai, kai buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Fatimoje 100-metis. Šiemetinis žygis – padėka už Lietuvos laisvę, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Piligrimystėje dalyvavo mokiniai iš Jonavos r. Barupės mokyklos, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bei „Neries“ mokyklos.

Žygį organizavo Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinis centras su Šv. apašt. Jokūbo parapija ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyrius, kurio moterys vaikus Skarulių bažnyčios šventoriuje pasitiko su įvairiausiais, net gurmaniško skonio blynais. Kelionės metu pusšimtis vaikų, vadovaujamų Jonavos dekano kun. Audriaus Mikitiuko ir sesės Pranciškos FDCJ, meldėsi Rožinį įvairiomis savo ir bendrai išsakytomis intencijomis, giedojo žygio giesmes ir dėkojo už Lietuvą. Skarulių bažnyčioje dekanas pakvietė vaikus garbinti Švč. Sakramentą. Pasibaigus pamaldoms vaikai gavo atminimo dovanėles – popiežiaus Pranciškaus – Gerojo Ganytojo – kryželius, Fatimos Apsireiškimų paveikslėlius.


Radviliškio dekanato jaunimo diena

Grupė jaunimo dienų dalyvių
prie Šeduvos kultūros ir amatų centro

ŠEDUVA. Gegužės 18 dieną miestas neatpažįstamai pasikeitė. Kur bepasisuksi, – smalsios akys, džiugios šypsenos, juokas. Radviliškio dekanato jaunimas šventė savo dieną, kurios šūkis – „Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ (Lk 3, 4).

Renginį pradėjo Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir pristatė susirinkusiems jaunimo dienos idėją bei padėkojo Šeduvos kultūros ir amatų centro komandai, Šeduvos gimnazijos bendruomenei už pagalbą organizuojant šį renginį. Paskui dalyviai rikiavosi eiti Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios link. Šv. Mišioms vadovavo Radviliškio dekanato dekanas kun. Tadas Rudys. Liturgijoje giedojo Radviliškio, Sidabravo, Baisogalos parapijų jaunimo chorai. Šventės dalyvius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Jis džiaugėsi gausiai susirinkusiu tikinčiu jaunimu.


Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena

ALYTUS. Gegužės 19 dieną į miestą sugužėjo gausus būrys jaunimo iš įvairiausių Vilkaviškio vyskupijos kampelių. Į svečius atvyko ir Lenkijos lietuviai iš Seinų!

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienos atidarymo metu skambėjo Lietuvos jaunimo dienų choro atliekama giesmė, atspindėjusi jaunimo dienos temą, bei Pasaulio jaunimo dienų, kurios vyks 2019 metais Panamoje, himnas „Štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Jaunimas pakviestas į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi rugsėjo 22–23 dienomis Vilniuje. Sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Po atidarymo jaunuoliai išsiskirstė į teminius užsiėmimus. Jų buvo net devyni: „Pažink save“ (tik vaikinams, vadovas – Andrius Kotkis); Lietuvos jaunimo dienų choras dovanojo užsiėmimą „Šv. Dvasios dovanos per muziką“ (vadovė – Augustė Žičkytė); apie savanorystės patirtis kalbėjo „AC Patria“ organizacijos atstovės Marija ir Laura; programa „Esi vertas daugiau“ (tik merginoms, vadovė – Agnė Grigaitytė); Gita ir Mindaugas Jakučioniai kalbėjo apie pašaukimą šeimai. Taizé pamaldose jaunimas galėjo būti Viešpaties artumoje. Viskuo rūpinosi vadovė Dalia, kunigas Vitalijus, kartu giedojo Lietuvos jaunimo dienų choristai. Jaunimas, panoręs susipažinti su popiežiaus Pranciškaus asmenybe iš arčiau, rinkosi filmą „Pranciškus: Popiežius iš Naujojo pasaulio“.


Motiejaus Gustaičio gimnazijoje įkurtas Adolfo Ramanausko-Vanago kabinetas

LAZDIJAI. Gegužės 25 dieną Motiejaus Gustaičio gimnazijoje duris atvėrė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago vardu pavadintas kabinetas. Istorijos mokytoja Audronė Pileckienė pakvietė į iškilmingą pamoką, skirtą atminti šiam garsiam Lietuvos partizanų vadui, kurio 100-osios gimimo metinės šiemet minimos, o 2018-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti A. Ramanausko-Vanago metais. Kabineto atidaryme dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su savo dukra, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Artūras Jasinskas, Laisvės kovų dalyvis Jonas Arbačiauskas bei kiti garbūs svečiai.

Šios iškilios laisvės kovų asmenybės vardu pavadintas ir įkurtas naujas kabinetas neatsitiktinai. Šioje gimnazijoje, kuri anuomet vadinosi Seinų valstybine gimnazija, septynerius metus mokėsi su tėvais Bielėnų kaime (Lazdijų r.) gyvenęs A. Ramanauskas-Vanagas. Gimnaziją jis baigė 1937-aisiais, šiame krašte jis užaugo, subrendo ir susiformavo kaip asmenybė.


„Giesmių giesmelės“ laureatų koncertas

Kaunas. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčioje vyko „Giesmių giesmelės“ 2018 metų laureatų koncertas ir apdovanojimai. Šventė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Ričardas Birbilas. Šv. Mišiose giedojo „Giesmių giesmelės“ laureatas Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ vaikučių choras, vadovaujamas muzikos mokytojo eksperto Aloyzo Žilio. Vadovas yra ir kompozitorius, giesmių muzikos autorius. Susirinkusiesiems buvo malonu išgirsti gražų ir nuoširdų mokinukų iš Kretingos Viešpaties šlovinimą giesme.

Po šv. Mišių prasidėjo koncertas ir apdovanojimai. Šventėje dalyvavo beveik visi laureatais tapę giesmininkai. Jų buvo iš viso 21 kolektyvas, jie turėjo surinkti bent 44 pereinamuosius balus.


Kauno jaunimas – regioniniame Taizė susitikime Ukrainoje

Neseniai Ukrainoje, Lvovo mieste, vyko regioninis Taizė susitikimas. Jame dalyvavo 5000 jaunų žmonių, iš jų 1000 užsieniečių. Lietuvai atstovavo 16 jaunų piligrimų grupė iš Kauno Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro. Būdami šioje šalyje, kartu meldėmės už Ukrainą ir taiką visame pasaulyje.

Susitikimo dalyvė Rūta dalijasi įspūdžiais apie šeimą, kurioje kauniečių grupė buvo apgyvendinta: „Šventa moteris ukrainietė Aleksandra buvo suparalyžiuota ir šiuo metu nevaldo dešinės rankos, šlubuoja. Gyvena su vyru Ukrainoje netoli Lvovo miesto, mažame kaimelyje. Priėmė 16 atvykėlių. Mus ji vadino „palomniki“ (piligrimai), sakė, jog atnešėme jai ir jos šeimai palaiminimą. Tai ji nuolatos kartojo, nors pati ji ir buvo palaiminimas mums... Ukraina, kaip ir Aleksandra, suparalyžiuota šalis, nevaldanti dalies savęs, sukaustyta, atrodo, neturinti jėgų, bet savyje nešanti galią, paremtą meile, begalinį troškimą dovanoti save, būti vienybėje ir taikoje. Ir puošni savo kalba, savo spalvotais raštais, puošni savo išskirtiniu paprastumu tiems, kurie įžengia į jos namus... Ji – kaip sugriauta bažnyčia, kurioje skamba gražiausios giesmės, nes daug laisvės ateina iš Dangaus... Ši moteris mus maitino ir glaudė savo namuose... Kasdien išlydėdavo ir sutikdavo kaip savo vaikus. Ji buvo šviesa, nors aplink kartais siautėjo tamsa. Paskutinę dieną, kai mes buvome pas Aleksandrą, namuose dingo elektra, ir mes praleidome paskutinį vakarą žvakių šviesoje valgydami grikius ir kalbėdami apie jos vyro Michailo ir jos pirmąjį susitikimą....“


Apie šeimos požiūrį į vaikų ugdymą

Kaip buvęs ilgametis pradinių klasių mokytojas (mokykloje išdirbau apie 40 metų) ir esu sukaupęs nemažą pedagoginę bei metodinę patirtį, sumaniau pasidalinti kai kuriomis mintimis apie dar jauno žmogaus, o ypač jų tėvų bei globėjų požiūrį į visapusišką jauno žmogaus dorinį ir intelektualinį auklėjimą.

Dabartiniai pedagogai, mokslininkai, psichologai, pasikliaudami Lietuvos bei viso pasaulio pedagogine klasika, gerąja mokytojų praktikų patirtimi, siūlo į jauno žmogaus – vaiko – visapusišką ugdymą žiūrėti kaip į gana sudėtingą mokslą. Todėl, perėjus nuo griežtai centralizuotos švietimo sistemos į lietuvišką nacionalinę, itin svarbu ir mokyklai, ir tėvams suvokti, jog vaikas yra būsimoji Lietuvos ateitis ir į jį privaloma rimtai žiūrėti, visapusiškai ugdyti, ruošiant ateinančią kartą būsimam mūsų Lietuvos nacionaliniam suklestėjimui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija