Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Pasaulio iššūkių akivaizdoje

Vatikanas pasisako prieš vaikų dalyvavimą kariniuose konfliktuose ir jų įtraukimą į prostituciją

Bendradarbiaudamas su tarptautine bendruomene, siekiant apginti vaikų teises, Šventasis Sostas spalio pabaigoje ratifikavo Jungtinių Tautų dokumentus, kuriais siekiama užkirsti kelią vaikų įtraukimui į karinius konfliktus, vaikų prekybai, jų išnaudojimui prostitucijoje ir pornografijoje.
Ta proga spalio 24 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke surengtoje spaudos konferencijoje Šventojo Sosto nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose arkivyskupas Renatas Martinas priminė, kad, pagal JT Vaikų fondo UNICEF duomenis, "daugiau kaip milijonas vaikų, daugiausia mergaitės, kiekvienais metais prievarta tampa daugelio milijardų dolerių apimties prekybos seksu objektais". Ratifikuotas protokolas "Dėl vaikų prekybos, vaikų prostitucijos ir pornografijos" ragina teisinėmis priemonėmis ginti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo, jų organų naudojimo transplantavimui ir prievartinio darbo.
Arkivyskupas R.Martinas teigė: "Šių dienų vertinimais, daugiau kaip 300 tūkstančių dar pilnametystės nesulaukusių vaikų visame pasaulyje kaip kovotojai dalyvauja ginkluotuose konfliktuose. Mes taip pat žinome, kad per pastarąjį dešimtmetį du milijonai vaikų buvo nužudyti, šeši milijonai sužeisti ar tapo invalidais visam gyvenimui, dešimtys milijonų patyrė dvasinę traumą dėl išgyvenimų". Šventojo Sosto ratifikuotas protokolas "Dėl vaikų įtraukimo į karinius konfliktus" draudžia nepilnamečių (iki 18 metų) dalyvavimą kovose, jų rekrūtavimą į karinius dalinius. Abu minėti protokolai yra papildomi dokumentai prie Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencijos, kurią Vatikanas ratifikavo dar 1990 metais, ir buvo ketvirtoji tai padariusi šalis po Ekvadoro, Ganos ir Vietnamo.
Kalbėdamas dabar vykstančioje Jungtinių Tautų generalinės Asamblėjos 56-ojoje sesijoje "Vaikų teisių gynimas ir stiprinimas", arkivyskupas R.Martinas pastebėjo, kad "pernelyg daug pasaulio vaikų kiekvieną savo gyvenimo dieną yra veikiami karo ir konfliktų". Visų jų gauti fizinio ir psichologinio sužeidimo randai gali būti atsiradę dėl tiesioginio dalyvavimo ginkluotose kovose, dėl grobimų, atskyrimo nuo šeimos, patyčių, neturėjimo ko valgyti ar prarastos galimybės mokytis. Šių vaikų patiriamas siaubas, kartais sunkiai įsivaizduojamas, tapo kasdienybe, o sieloje ir kūne atsivėrusios žaizdos niekada nebeužgyja.
Štai kodėl "Vaikų teisių konvencija ir toliau turi likti vadovu vyriausybių, siekiančių, rūpinantis vaikų gerove, pripažinti žmogiškąjį orumą". Toliau Šventojo Sosto nuncijus pacitavo tokius Konvencijos žodžius: "Vaikui dėl jo fizinio ir protinio nesubrendimo reikia ypatingos globos ir rūpinimosi, tarp jų - ir teisinės apsaugos tiek prieš gimimą, tiek po jo". Arkivyskupas R.Martinas pabrėžė, jog Šventasis Sostas "visada pripažino fundamentalią vaikų teisių gynimo svarbą ir palaikė jų gerovės stiprinimą". Tą akivaizdžiai įrodo Katalikų Bažnyčios turimi tūkstančiai mokyklų, ligoninių ir kitų vaikų globos centrų. Bažnyčia ypač rūpinasi pabėgėlių vaikais ir tais, "kurie gyvena skurde arba yra atskirti nuo šeimos". Ji visuomet protestuoja prieš žiaurų vaikų išnaudojimą, įtraukimą į karines kovas.
Drauge su arkivyskupu R.Martinu spalio 24-osios spaudos konferencijoje dalyvavo Olara Otunu, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialusis atstovas dėl vaikų dalyvavimo kariniuose konfliktuose problemų. Jis sakė, kad Vatikano pastangos paveikti kitas valstybes turi ypatingą moralinį pagrindą, o minėtų dokumentų ratifikavimas dar kartą paliudijo Jungtinių Tautų santykį su Vatikanu ir puikų bendradarbiavimo lygį su visa Katalikų Bažnyčia. O.Otunu, kuris yra buvęs Ugandos užsienio reikalų ministras, prisiminė, kad Vatikane lankėsi pernai. Jis teigė matęs, kad Katalikų Bažnyčia darbuojasi "iš pagrindų" gindama vaikų teises kiekvienoje šalyje, kur tik jis apsilankė. Arkivyskupas R.Martinas irgi pastebėjo, kad O.Otunu dalyvavo Vatikano misijos Jungtinėse Tautose birželį Niujorke surengtame simpoziume "Vaikai kariniame konflikte: kiekvieno atsakomybė".
Nors ratifikuoti protokolai, kaip teisiniai dokumentai, dar negarantuoja vaikų teisių apsaugos, tačiau įsigalioję jie jau tampa, pasak O.Otunu, "gyvybingais įrankiais darant poveikį valstybėms, kad vaikai nedalyvautų kovose". Protokolą, draudžiantį prekybą vaikais, vaikų prostituciją ir pornografiją, jau ratifikavo pakankamai šalių, kad jis įsigaliotų. Vatikanas buvo 11-oji šalis, ratifikavusi šį dokumentą. Protokolas dėl vaikų dalyvavimo kovose JT Generalinėje Asamblėjoje buvo priimtas palyginus neseniai, 2000 metų gegužės pabaigoje. Vatikanas tapo septinta jį ratifikavusia valstybe po Kanados, Bangladešo, Šri Lankos, Andoros, Panamos ir Islandijos. Dokumentas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po to, kai jį ratifikuoja dešimta valstybė. O.Otunu išreiškė viltį, kad jis įsigalios iki ateinančių metų gegužės mėnesį rengiamos specialiosios JT Generalinės Asamblėjos vaikų teisių klausimais.
Jungtinių Tautų dokumentus ratifikuoja valstybių vyriausybės, tačiau vaikus kovose dažniau išnaudoja sukilėlių grupės. O. Otunu manymu, tarptautinės teisės įstatymas gali paveikti ir šias grupes. Jis prisiminė Kolumbijoje kalbėjęs su vienos sukilėlių grupės vadovu. Pasirodo, ten įprasta, kad į sukilėlių būrius priimami penkiolikos metų paaugliai, tačiau, įsigaliojus naujajam Jungtinių Tautų dokumentui, amžiaus kartelę teks pakelti. "Net ir sukilėlių grupės taikosi prie tarptautinės bendruomenės normų", - kalbėjo sukilėlių vadas.
Tuo tarpu O.Otunu pažymėjo, kad daugiau lėšų reikia skirti iš karinės tarnybos paleistų vaikų reabilitacijai, nes jie grįžta su "pažeistu mentalitetu". Jis kelis kartus lankėsi Siera Leonėje, kur vyksta pilietinis karas ir vaikai dažnai naudojami kovojančių grupių pajėgose. Tarptautinių organizacijų reikalavimu išleisti iš karinių būrių vaikai po metų dažnai vėl patys į juos grįžta, nes neberanda vietos visuomenėje ir yra tapę svetimi savo šeimai. Šia problema dar tik pradedama užsiimti.

Mindaugas BUIKA

© 2001 "XXI amžius"

 


Vaikai dažnai dalyvauja karinėse kovose

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija