Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Apie celibatą

Lietuvos tikintieji, perskaitę Amžinybėn neseniai išėjusio mons. Kazimiero Vasiliausko pasisakymą apie celibatą "Lietuvos žiniose", publikuotą praėjus dienai po šio dvasininko mirties (autorė Aldona Svirbutavičiūtė), labai nusiminė, nes mons. K.Vasiliauskas buvo sakęs: "Kokia neteisybė buvo uždrausti kunigams tuoktis. Kažkoks senelis, ganėtinai nukvakęs popiežius, ėmė ir uždraudė vedybas". A.a. monsinjoro išsakyta mintis, kad kunigai, kurių Lietuvoje yra per 600, galėtų auginti daugiau nei 1200 atžalų - nerimtas ir neatsakingas. (Pridėjus vienuolynus ir ten Dievui tarnaujančius asmenis, tų atžalėlių būtų dar daugiau.)


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija