Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui

Viešas kreipimasis dėl valstybės ir Bažnyčios santykių

Ne vien socialinės sąlygos, bet labiausiai dorovinis nuosmukis Lietuvoje pagimdė daugybę negerų reiškinių. Tai - žmogžudystės ir nusižudymai, vagystės ir plėšikavimai, šeimų nepatvarumas, paleistuvystė, tinginystė, girtuoklystė, narkomanija, elgetystė. Dorovę, vertybinę mąstyseną tautoje žlugdė dešimtmečius trukęs prievartinis ateizmas, Bažnyčios griovimas, jos įtakos visuomenei ribojimas. Neturėdama demokratijos tradicijų, o tik trapius jos pradus, atgavusi nepriklausomybę ir pasirinkimo laisvę, nemaža visuomenės dalis, neišskiriant jai atstovaujančių valstybės veikėjų, renkasi blogį.
Valstybės institucijų dėmesys visuomenės dorovei aiškiai nepakankamas, dažnai laikysena ir sprendimai prasilenkia su bendražmogiškosiomis moralės normomis, toleruojamos ar skatinamos amoralios apraiškos: alkoholio ir rūkalų reklama, azartiniai lošimai, pakantumas palaidos gyvensenos reklamai ir tautos bei valstybės žeminimui žiniasklaidoje, neteisingumo įteisinimas nustatant atlyginimą už darbą, perdėtas atlaidumas amoraliam valstybės pareigūnų elgesiui ir kt.


Ar galima peikti Ameriką

Tokį klausimą bent penkis kartus kartojo Č. Juršėnas lapkričio 4-osios dienos televizijos laidoje "Dviese valtimi", pašnekesyje su prof. Vytautu Landsbergiu. Jam nesisekė. Jis turi užduotį vis prieštarauti V.Landsbergiui ir ginti ką nors, kas yra blogesnio, dažniausiai Rusiją. Atvirai teroristus girti ne visiems galima, tai tada arba giriama Rusija, kuri tarsi neteroristė, arba peikiama Amerika. Šį kartą - tik klausimu: argi negalima? Tikimasi, kad "negalima" nebus drįsta pasakyti, nes taip būtų pasisakyta prieš kokią nors laisvę.
Galima, bet viskas - savo laiku. Tarytum aišku - kai žmogų ištinka nelaimė, o kiti aplink ima kalbėti, kad jis gal blogas, ir net jeigu nesako, kad taip jam ir reikėjo, vis tiek išvada peršasi savaime. Todėl yra amoralu tokiu metu panašiai kalbėti. Jeigu kalbama, mažinama nukentėjusiam užuojauta ir galima pagalba, ir ruošiamasi, jeigu pavyktų, jį visiškai sunaikinti. Ir pateisinamas skriaudėjas, jeigu toks yra. Tai įvyksta net nepasakius, kad taip jam ir reikėjo, o Lietuvoje atsirandantys peikėjai nesislepia, o taip pasako.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija