Atnaujintas 2001 m. lapkričio 16 d.
Nr.86
(995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Susitikimai
Gimtas kraštas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai

Ar galima peikti Ameriką

Tokį klausimą bent penkis kartus kartojo Č. Juršėnas lapkričio 4-osios dienos televizijos laidoje "Dviese valtimi", pašnekesyje su prof. Vytautu Landsbergiu. Jam nesisekė. Jis turi užduotį vis prieštarauti V.Landsbergiui ir ginti ką nors, kas yra blogesnio, dažniausiai Rusiją. Atvirai teroristus girti ne visiems galima, tai tada arba giriama Rusija, kuri tarsi neteroristė, arba peikiama Amerika. Šį kartą - tik klausimu: argi negalima? Tikimasi, kad "negalima" nebus drįsta pasakyti, nes taip būtų pasisakyta prieš kokią nors laisvę.
Galima, bet viskas - savo laiku. Tarytum aišku - kai žmogų ištinka nelaimė, o kiti aplink ima kalbėti, kad jis gal blogas, ir net jeigu nesako, kad taip jam ir reikėjo, vis tiek išvada peršasi savaime. Todėl yra amoralu tokiu metu panašiai kalbėti. Jeigu kalbama, mažinama nukentėjusiam užuojauta ir galima pagalba, ir ruošiamasi, jeigu pavyktų, jį visiškai sunaikinti. Ir pateisinamas skriaudėjas, jeigu toks yra. Tai įvyksta net nepasakius, kad taip jam ir reikėjo, o Lietuvoje atsirandantys peikėjai nesislepia, o taip pasako.
Yra ir teisingumo aspektas. Tarkim, Amerikoje egzistuoja vienas procentas blogio, visa kita yra gerai. Jeigu mes neteisingi ir norime bjauroti vaizdą, minėsime tik tą vieną procentą, ir Amerika atrodys bloga. Jeigu esame teisingi - pirma devyniasdešimt devynis kartus pagirsime, tada tą vieną procentą pasakysime, ir susidarys tikras vaizdas. Dar kartą norime papeikti - vėl viską iš pradžių. Taip peikimui ir neliktų laiko.
Teisingumas svarbus ir kitų valstybių požiūriu. Tonis Bleras sakė (Vytautas Landsbergis jį sakius paminėjo), kad ir jų valstybėje, Jungtinėje Karalystėje, irgi ne viskas gerai. Tuo labiau negerai Ameriką puolančiose ir peikiančiose valstybėse.
Mūsų gyvenamame pasaulyje visi dydžiai yra santykiniai: nieko absoliučiai gero, nieko perdėm blogo. Amerikoje randame vieną procentą blogio. Kokį nors procentą gero rastume ir vertindami teroristus. Tai priklausytų nuo mūsų požiūrio. Galbūt kuris nors jų myli savo vaikus arba yra kuklus su aplinkiniais - juk nebūna visos žmogaus savybės vien tik blogos. Net jų bailumą galima pavadinti drąsa. Apsisvaigina narkotikais arba iškreiptu islamu ir eina žudyti ir žūti. Bijo prisipažinti kitiems ir sau, kad yra menkesni už tuos, kuriuos eina žudyti, nes dangoraižių, kaip jie patys supranta, nepastatys. Žudo tuos, kurie pastatė. Tai jų bailumas, o gali būti pateiktas kaip drąsa - nebijo mirties. Tačiau jie bijo gyvenimo. Jeigu nebijotų - gyventų, nežudytų ir nežūtų.
Amerika kartais ir pati save peikia. Tuoj po "Dviese valtimi" buvo rodytas, pristatytas kaip amerikiečių, dokumentinis filmas "Bin Ladeno medžioklė". Keistas filmas. Kalbėjo ir rodė taip, kaip oficialioji Amerika nekalba. Sakė: "Islamas prieš Ameriką, Amerika prieš islamą", ir dar viskas buvo pavadinta džihadu. Kiek tenka klausytis Amerikos balso rusų kalba (o tai oficiali laida), tokių teiginių nepasitaiko išgirsti. Ten nuolatos pabrėžiama, kad Amerika kariauja prieš teroristus, kurių niekaip negalima sutapatinti nei su islamu, nei su kita religija, nei su tauta. Teroristai yra tik teroristai, o jų sutapimas su kuo nors yra atsitiktinis.
O štai filmas - tarsi Amerikos. Matyt, tai ir yra tas blogasis procentas. Neišvengiama demokratijos bėda - nėra cenzūros. Bet kas bet ką pastatė, ir rodoma Amerikos vardu. Ne visada tai - Vyriausybės ar Amerikos pozicija, kartais - žurnalistų kliedesiai. Beje, mūsiškiams - to ir tereikia. Blogąjį vieną procentą eksponuoja.

Gražina TRIMAKAITĖ

Marijampolė

© 2001 "XXI amžius"

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija