Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Krizė Argentinoje ir Bažnyčios reakcija

Argentina stengiasi atsigauti po ją ištikusios katastrofiškos ekonominės krizės. Savo patarimais, perspėjimais bei padrąsinimais, organizacinėmis ir karitatyvinėmis pastangomis daug prisideda ir šalies katalikų vyskupai. Sausio viduryje buvo pranešta, kad ganytojai priėmė vyriausybės kvietimą organizuoti nacionalinės vienybės dialogą šioje Lotynų Amerikos valstybėje, kuri kenčia nuo precedento neturinčios neramumų ir masinių protestų bangos. Dėl ekonominės ir politinės suirutės 2001 metų pabaigoje per dvi savaites pasikeitė net penki prezidentai. Buvo nutrauktas užsienio skolos mokėjimas, 40 proc. devalvuota nacionalinė valiuta, o tai kelia hiperinfliacijos (staigaus kainų kilimo) pavojų jau ketverius pastaruosius metus stagnaciją patiriančiai Argentinos ekonomikai.
Sausio 14 dieną per nacionalinę televiziją iš sostinės Buenos Airių Šv. Kotrynos Sienietės vienuolyno į tautą kartu kreipėsi naujasis Argentinos prezidentas Eduardas Dualdė ir vyskupų konferencijos pirmininkas Paranos arkivyskupas Estanislao Karlicas. Vienuolyne įvyko valdžios, Bažnyčios ir tarptautinių organizacijų atstovų pasitarimas, kuriame aptarta, kokiais būdais kovoti su išplitusiu skurdu Argentinoje. Prezidentas E.Dualdė sakė, jog krašto atstatymo darbai, kurių turi kartu imtis susivieniję politiniai, ekonominiai ir socialiniai sluoksniai, teikia didelių vilčių pirmiausia dėl to, kad juos remia ir laimina Bažnyčia. Argentinos episkopatas delegavo tris vyskupus, kurie posėdžiuose su valdžios bei finansinio pasaulio atstovais nagrinės svarbiausius socialinius klausimus. Jau 2001 metais Argentinos "Caritas", pagrindinė humanitarinės šalpos organizacija, suteikė įvairiopą pagalbą dviem milijonams gyventojų. Argentinoje gyvena 37 mln. žmonių, 89 proc. jų yra katalikai.
Kalbėdamas per televiziją po prezidento, arkivyskupas E.Karlicas sakė, jog Argentina turi "išsigelbėti iš to pažeminimo, kurį sąlygojo nekontroliuojama korupcija, apgavystės ir godumas"; reikia atkurti šalį "iš pačių pagrindų". Išėjimas iš krizės reiškia naujų darbo vietų kūrimą, vyriausybines ir politines reformas, vėl gerai veikiančią teisėsaugą, privilegijų panaikinimą, turi liautis "visuomeninių lėšų bei gėrybių vagystės". Prieš dvylika metų buvo pradėtos neoliberalistinės ekonomikos reformos. Dėl sparčios privatizacijos ir kitokių "turbokapitalizmo" perlenkimų dauguma gyventojų nuskurdo (beveik išnyko vidurinysis visuomenės sluoksnis, sudaręs 40 proc. gyventojų), o nedidelė grupė verslininkų ir aukštas pareigas užimančių valdininkų nepaprastai pralobo. Šalies skolos užsieniui lygios beveik 150 mlrd. dolerių ir tuo pat metu vertinama, kad šalies oligarchai ir kiti turtingieji užsienio sąskaitose turi bent 120 mlrd. dolerių. Netgi paskutiniais mėnesiais, jau apribojus bankų operacijas, slapta į užsienį iš Argentinos buvo išvežta iki 20 mlrd. dolerių.

***

Sunkią ekonominę situaciją Argentinoje iš dalies sąlygojo ir tvirtas šalies nacionalinės valiutos susiejimas su JAV doleriu (vienas pesas buvo prilygintas vienam doleriui), kas reiškė dirbtinį jo pervertinimą. Dėl to argentiniečių prekės tarptautinėje rinkoje buvo brangios, jų eksportas mažėjo, daug įmonių bankrutavo, žmonės liko be darbo. Oficialiais duomenimis, nedarbas šalyje siekia beveik 20 proc., nors realiai kas trečias argentinietis yra bedarbis. Žemiau skurdo ribos atsidūrė 15 mln. šalies gyventojų. Dėl ištuštėjusio biudžeto savaitėmis ir mėnesiais buvo neišmokami atlyginimai savivaldybių ir kitų valstybinių įstaigų darbuotojams. Pernai rudenį Argentinos vyriausybė po nelengvų derybų susitarė su Tarptautiniu valiutos fondu dėl skubios dviejų milijardų dolerių paskolos. Bet iškelta sąlyga, kad biudžetinis taupymas būtų sugriežtintas, o tai reiškė "taupymą" socialinių programų ir žmonių atlyginimų sąskaita.
Gruodžio antroje pusėje prasidėjus masinėms protesto demonstracijoms ir tikriems gatvių mūšiams su policija, kuriuose žuvo 30 žmonių, opozicinė peronistų partija ir jos sąjungininkai, turintys daugumą Argentinos parlamente, atsisakė patvirtinti vyriausybės pasiūlytą sumažintą biudžetą. Gruodžio 20 dieną atsistatydinus prezidentui Fernandui de la Rua ir tebesitęsiant riaušėms, Argentina atsidūrė ant visiškos politinės suirutės ribos. Vienas po kito keitėsi parlamento paskirti laikinieji prezidentai, kurie po kelių dienų atsistatydindavo. Padėtis kiek stabilizavosi sausio pradžioje, prezidentu prisaikdinus buvusį Buenos Airių gubernatorių peronistą E.Dualdę, kuris turėtų valdyti šalį likusius dvejus kadencijos metus iki naujų rinkimų. Naujasis prezidentas sutiko vadovauti tautinės vienybės vyriausybei, patikinęs piliečius, jog pirmieji neatidėliotini uždaviniai bus veiksmingas valdžios įstaigų darbas, kova su korupcija, socialinės santarvės atkūrimas, ekonomikos gaivinimas, kuriant naujas darbo vietas.
E.Dualdė pažymėjo, kad savo politikoje vadovausis Bažnyčios socialiniu mokymu, bet ar tai iš tikrųjų bus populiaraus penktojo dešimtmečio Argentinos prezidento Chuano Domingo Perono politikos tęsimas, ar tik veidmainiški pažadai, kuo pastaruoju metu išgarsėjo šalies vadovai, neišskiriant nė teisėsaugos sistemos, parodys tik ateitis. Kol kas imtasi skubotų finansinių priemonių: paskelbtas šalies nemokumas ir sustabdytas užsienio skolų mokėjimas, pesas atsietas nuo dolerio ir gerokai devalvuotas, įšaldytos sąskaitos doleriais bankuose, įvestos "politinės" būtiniausių produktų kainos. Į panašią ekonominę krizę po neoliberalizmo reformų buvo patekusi Rusija 1998 metais, tačiau šiai šaliai išbristi padėjo išaugusios naftos kainos, sąlygojusios tvirtos valiutos įplaukas. Argentina naftos neturi ir tradiciškai orientuojasi į žemės ūkio produktų eksportą, o jų kainos pasaulinėje rinkoje nėra didelės. Todėl Argentinai teks mobilizuoti visos tautos pastangas, neišvengiant ir materialinių aukų (ypač to laukiama iš turtingųjų, nes vargšai jau ir taip nuskurdę), tikimasi ir tarptautinės bendruomenės paramos.
Sausio 14 dienos kalboje per nacionalinę televiziją Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas E.Karlicas pritarė pradedamam dialogui. Jis sakė, kad visi krašto žmonės turi kilniadvasiškai dirbti ir neprarasti vilties. "Dievas niekada nenuvilia, tik žmonės klysta, ir mes, argentiniečiai, suklydome, - kalbėjo ganytojas. - Jaučiamės įžeisti, įskaudinti ir priblokšti, bet nepraradome vilties". Tačiau kiti Argentinos vyskupai buvo linkę padėtį vertinti atsargiau. Santjago del Estero arkivyskupas Cuanas Makaronė, kuris yra vienas iš trijų vyskupų, paskirtų atstovauti Bažnyčiai tautinės vienybės dialoge, pažymėjo, jog daug priklausys nuo kitų dialogo dalyvių patikimumo, ko iki šiol labai trūko. "Mes turime savo socialinę doktriną, kuri mums padės vertinti padėtį", - sakė jis. Tuo tarpu Konkordijos vyskupas Hektoras Kardeljis priminė, kad iki šiol Bažnyčios perspėjimų nebuvo klausoma ir tik dabar "ji tapo paskutiniu prieglobsčiu dėl jos moralinio autoriteto".

***

Iš tikrųjų jau prieš kelerius metus Argentinos vyskupai savo laiškuose bei susitikimuose su aukščiausiais valstybės pareigūnais ne kartą perspėjo, kad ankstesnio prezidento Karloso Menemo (valdžiusio šalį 1989-1999 metais) pradėtas neoliberalistinis ekonomikos kursas, paremtas ne visada pamatuota bei skubota privatizacija ir užsienio paskolų ėmimu, naudingas tik nedidelei grupei korumpuotų valdininkų ir greitai praturtėjusių apsukrių verslininkų. Vyskupai perspėjo, kad tokia politika, kai kurių pavadinta vos ne "Argentinos ekonominiu stebuklu", yra pragaištinga visuomenės daugumai, dar labiau skurdinanti paprastus darbo žmones, kurie, matydami valdininkų aroganciją, apgavystes ir nebaudžiamumą, nustoja pasitikėti valstybinėmis institucijomis.
Labai prieštaringas buvo ir paties K.Menemo elgesys, gerai atspindėjęs Argentinos valdančiųjų viršūnių veidmainišką gyvenimą ir netgi tam tikrą moralinį išsigimimą. K.Menemas rūpinosi "argentiniečių tautos gerove", bet pirmasis šalyje įsigijo pusę milijono dolerių kainuojantį sportinį "Ferari". Jis reiškė palankumą Bažnyčiai ir pirmasis pasaulyje Argentinoje įvedė valstybinę Negimusio kūdikio minėjimo dieną, tačiau, kaip vėliau prisipažino jo buvusi žmona, jai vyras liepė daryti abortą. Po ilgo bendro santuokinio gyvenimo metų K.Menemas paliko savo šeimą, vedė kažkokią buvusią "mis Visata" iš Čilės, su kuria leidžia laiką viename Meksikos kurortų, šaipydamasis iš dabartinių Argentinos vadovų "nekompetencijos". Pasak Paryžiaus "Le Monde", už savo apartamentus buvęs "Argentinos ekonominio stebuklo" autorius tame Meksikos kurorte moka po keturis tūkstančius dolerių per dieną, tuo tarpu, prasidėjus krizei, dabartinis Argentinos prezidento atlyginimas sumažintas iki trijų tūkstančių dolerių per mėnesį. Tiesa, pernai kilus skandalui dėl dalyvavimo nelegalioje ginklų prekyboje, dalis tiesioginių ir netiesioginių K.Menemo sąskaitų, kurių suma siekia apie dešimt milijonų dolerių, Šveicarijos bankuose buvo įšaldytos.
Taigi, nors pastarąjį dešimtmetį Argentinoje buvo skelbiamas teisingumas, bet iš tiesų vyravo neteisingumas, melas ir korupcija. Vadinamoji ekonominė gerovė tebuvo tik muilo burbulas, nes rėmėsi valstybinio turto švaistymu, deficitu ir užsienio skolomis. Argentinos episkopato pirmininkas arkivyskupas E.Karlicas dabartinių šalies bėdų priežastis apibūdino labai paprastai: praeityje buvo per daug primeluota ir per daug prisivogta.
Katalikų žinių agentūrai "Zenit" arkivyskupas sakė, kad visi Argentinos žmonės ir pirmiausia valdantieji sluoksniai būtinai turi suvokti dabartinės krizės ne tik ekonominį, bet ir moralinį pobūdį. Todėl nepakanka vien tik politinių sprendimų, reikia ir kultūrinių bei vertybinių pokyčių, kurie pasiekiami tinkamai auklėjant šeimoje, mokykloje ir visuomenėje. "Mums reikia, kad pasikeistų širdys, - kalbėjo ganytojas. - Žmonės ir tautos ugdo save arba susinaikina iš vidaus. Politiniai vadovai į savo darbą turi žiūrėti kaip į tarnavimą visos tautos gerovei. Demokratija remiasi ir yra gyvybinga pirmiausia vertybių laikymusi. Kai į vertybes nekreipiamas dėmesys, demokratiją pakeičia diktatūra".
Sausio 6-oji, Trijų Karalių liturginė šventė, visoje Argentinoje buvo paskelbta Maldos už šalies ateitį diena. Ta proga Buenos Airių katedroje šv. Mišias aukojo arkivyskupas kardinolas Chorchė Marija Bergoljas, SJ. Per pamokslą jis ragino tikinčiuosius su pasitikėjimu ir broliška tarpusavio meile kurti tėvynės ateitį. Ganytojas priminė valdančiųjų pareigą taip tvarkyti šalies gyvenimą, kad niekas nebūtų nuskriaustas ir kad vyrautų solidarumas. Sausio 9 dieną paskelbtame jau trečiame per pastarąsias savaites pareiškime, pavadintame "Gelbėti tėvynę", Argentinos vyskupai dar kartą priminė, kad didžiausia dabartinių sunkumų priežastis yra neatitikimas tarp to, kuo tikima, kas skelbiama, ir to, kuo iš tikrųjų gyvenama. Visuomenės gyvenimą yra užvaldžiusi veidmainystė, garsiai kalbama apie teisingumą ir lygybę, bet už lozungų slepiasi piktnaudžiavimai, korupcija, nėra vieningumo.
Pirmiausia reikia įveikti šią tautos ligą, nes, tik pašalinus šitą neatitikimą, bus galima sėkmingai pradėti tikrą šalies atstatymą, sakoma Vatikano radijo perduotoje Argentinos vyskupų ganytojiško laiško apžvalgoje. Valstybę valdyti - tai ne šokti argentinietišką tango. Vyskupai kreipiasi į politinius šalies vadovus bei valdininkus ir atvirai ragina: jei kas nesugeba dirbti savo darbo, jei nemoka sąžiningai eiti savo pareigų, kuo greičiau tepasišalina visų labui. Šiandien iš visos visuomenės, o pirmiausia iš šalies vadovų reikalaujama savęs išsižadėjimo ir aukos dvasios. Reikia atkurti pastaruoju metu pamintas moralines vertybes: sąžiningumą, tiesą, reiklumą sau, garbingą duoto žodžio laikymąsi, santūrumą, darbštumą, besąlygišką lojalumą įstatymams. Jei valdžios žmonės sąžiningai, rimtai ir teisingai imsis tvarkyti šalies gyvenimą, jei visuomenė bus vieninga, Argentina išsigelbės, rašo vyskupai. Jie kviečia turtinguosius nebijoti prarasti dalies materialinio pertekliaus ir padėti į sunkią padėtį patekusiems žmonėms.
Tokie patys yra ir popiežiaus Jono Pauliaus II palinkėjimai. Dar pačioje dabartinės krizės pradžioje, gruodžio 19 dieną, kreipdamasis per audienciją į Argentinos maldininkus, Šventasis Tėvas kalbėjo: "Aš meldžiu Viešpatį, kad argentiniečiai, pasiremdami didžiadvasiškumu ir dosnumu, šiais sunkiais momentais ras būdų, kaip susitaikyti bei vieniems kitus suprasti, ir su Dievo pagalba bei tarpusavyje bendradarbiaudami ir remdami, kurs taikos ir gerovės ateitį". Kaip minėta, Argentinos ekonomikai atkurti vėl prireiks tarptautinės finansinės paramos. Čia negelbės nei Fidelis Kastro, nei grupelės triukšmaujančių neomarksistų, reikalaujančių "atsiriboti nuo amerikiečių". Gana ribota gali būti ir susenusios bei ekonominius sunkumus patiriančios Vakarų Europos parama. Kaip rašė įtakingasis "The Washington Post", JAV prezidentas Džordžas Bušas gana palankiai žiūri į neatidėliotiną Tarptautinio valiutos fondo paramą Argentinai. Tačiau šį kartą pinigų teikimas turi būti sąlygojamas ne tik rimtomis ekonomikos reformomis, bet ir korupcijos pažabojimu, neefektyvios teisėsaugos sistemos pertvarkymu ir nustatymu skaidrios atskaitomybės normų". Kitaip sakant, Jungtinės Valstijos nori padėti atkurti stabilumą Argentinoje, bet tik su sąlyga, kad demokratinis gyvenimas šalyje bus regima realybė, o ne vien tik tušti lozungai.
Paskutinius Argentinos vyriausybės veiksmus apsprendė vasario pradžioje šalies Konstitucinio Teismo paskelbtas nuosprendis, kad vyriausybės vykdytas banko sąskaitų įšaldymas yra nekonstitucinis. Kaip minėta, gruodžio mėnesį, įšaldžius iš viso apie 50 milijardų dolerių vertės argentiniečių turimų valiutinių indėlių, iš sąskaitų piliečiams buvo leista pasiimti tik po 1500 dolerių. Vasario 3 dieną Argentinos ekonomikos ministras Chorchė Remesas Lenikovas pranešė, kad po Konstitucinio Teismo sprendimo banko sąskaitos bus iš dalies atidarytos, tačiau visi pinigai bus konvertuojami į nacionalinę valiutą - pesą. Po peso atsiejimo nuo dolerio ir faktiškos devalvacijos jo vertė sumažėjo dvigubai, tai yra pasiekė daugiau kaip du pesus už vieną dolerį. Panaikinus bankų sistemos apribojimus ir esant tvirtos valiutos stygiui, Argentinos pesas neišvengiamai dar labiau nuvertės.

Mindaugas BUIKA

© 2002 "XXI amžius"

 

Sausio pradžioje prisaikdintas naujasis Argentinos prezidentas Eduardas Dualdė pasižadėjo išvesti šalį iš krizės suvienytomis tautos ir Bažnyčios pastangomis

Gruodžio 23-ąją prisaikdintas prezidentas Rodrigesas Sa naujuoju prezidentu teišbuvo keletą dienų ir atsistatydino

1989- 1999 metais Argentiną valdęs prezidentas Karlosas Menemas

Gruodžio antroje pusėje prasidėjus masinėms protesto demonstracijoms ir tikriems gatvių mūšiams atsistatydino prezidentas Fernandas de la Rua (kairėje)

Per susidūrimus tarp protestuojančių gyventojų ir policijos Buenos Airių gatvėse gruodžio pabaigoje žuvo 30 žmonių

Argentinai būdinga protesto demonstracija: pabrėždamos sunkią ekonominę padėtį, moterys daužo tuščius puodus

Bedarbiai sveikatos apsaugos darbuotojai protestuoja prie Argentinos parlamento

Argentiniečiai beveik kasdien protestuoja
dėl bankuose įšaldytų sąskaitų

EPA-ELTA nuotraukos

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija