Atnaujintas 2002 m. vasario 6 d.
Nr. 10
(1017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Valstybė ir Bažnyčia
Susitikimai
Kultūra
Atmintis
Žvilgsnis
Likimai
Gimtas kraštas
Nuomonės
Lietuva
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai

Lietuvių tautą žeidžiantis užrašas pakeistas

Neseniai Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje buvo tvarkomos raudonarmiečių, Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kapinės. Lėšų tam skyrė Rusijos ambasada Lietuvoje - sovietinių karių amžinojo poilsio vietos buvo tvarkomos ir kituose rajonuose bei miestuose. Rusijos ambasados rūpesčiu dėl savo kraštiečių atminimo įamžinimo niekas per daug ir nesistebi. Tačiau tai, kas buvo užrašyta ant restauruoto paminklo Juodupėje rusų bei lietuvių kalbomis, šokiravo ne vieną žmogų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija