Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Viduramžių kultūros tyrimai

Praėjusių metų rudenį Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas pakvietė kauniečius į pirmąjį paskaitų ciklą, skirtą viduramžių kultūrai. Nuo kovo 17 dienos projektą tęsia paskaitos, skirtos viduramžių technologijoms. Visa tai – Filosofijos ir kultūrologijos katedros projekto, skirto viduramžių epochai tirti, dalis.
Lietuviams viduramžių Europa buvo tolima, tarsi už patyrimo ribų esanti. Tokia pat nepažįstama viduramžių Europai buvo ir Lietuva. Tik dabar pradedame pažinti tą keistą ir neįprastą reiškinį – viduramžius. Projekto vadovė doc. dr. Lina Šulcienė pakvietė visų sričių mokslininkus, tyrinėjančius šią epochą, pasidalyti savo žiniomis ir susitelkti bendriems tyrimams bei studijoms. Projekto reikalingumą atspindi gausus būrys klausytojų, kurie rinkosi į visas ciklo paskaitas.
Paskaitų ciklą pradėjo Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Romanas Plečkaitis, pasakojęs apie viduramžių mokslą ir puikiai nusakęs tiek tos epochos mokslo specifiką, tiek jos reikšmę nūdienos mokslui. Jis išskyrė svarbiausius viduramžių mokslo bruožus ir ypač akcentavo to meto logikos pasiekimus, kurių vertę imame suvokti tik dabar. Bendresnę Viduramžių epochos apžvalgą pristatė istorikė doc. Anelė Butkuvienė, kalbėjusi apie viduramžių Europos ribas laike ir erdvėje, apžvelgusi svarbiausius istorinius, politinius ir kultūrinius įvykius. Be to, ji pristatė informatyvią ir intriguojančią paskaitą apie viduramžių moteris.
Paskaitos vyko ir Technologijos universitete patalpose, ir kitur. Profesorius habil. dr. Stanislovas Sajauskas pakvietė į labai įspūdingą Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje surengtą ekspoziciją „Lietuvos pinigai“ ir papasakojo apie Lietuvos numizmatikos pradžią, apie ankstyvuosius Lietuvos pinigus ir jų gamybos tradicijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vytauto Didžiojo universiteto filologės Neringos Lūžienės paskaitoje buvo bandoma aktualizuoti viduramžių kultūros ištakas. Prelegentė kalbėjo apie simbolius, kurių prisotinti Vakarų krikščionybės kultas, apeigos ir menas.
Mokslo istorikas iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Niujorko politechnikos universiteto, prof. Romualdas Šviedrys M.Žilinsko dailės galerijos salėje parodė videofilmą apie viduramžių knygos gamybos technologiją ir atskleidė įtaką, kurią Europos kultūrai padarė spaudos mašinos sukūrimas viduramžiais. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Knygos muziejuje Vytauto Didžiojo universiteto filologas Sigitas Lūžys supažindino su unikaliomis Knygos muziejuje saugomomis knygomis. Klausytojai galėjo pamatyti ankstyviausias išlikusias spausdintas knygas, sužinoti apie jų spausdinimo, įrišimo, apipavidalinimo subtilybes ir paslaptis.
Paskaitų ciklą užbaigė viduramžių ir nūdienos fantazmai: Vilniaus dailės akademijos doktorantė Odeta Žukauskienė pasakojo apie įvairiausias fantastines būtybes, kuriomis buvo apgyvendintas viduramžių žmogų supantis pasaulis, o jos kolegė Irena Zonytė surengė įspūdingą fotografijų parodą, įrodančią analogiškas realijas nūdienos ritualuose.
Atrodo, organizatoriams pavyko inicijuoti tam tikrą intelektualinį judėjimą, kuris, laikui bėgant, galėtų tapti viduramžių kultūros tyrimų centru.
Kovo 17 dieną klausytojai buvo pakviesti į naują, labiau specializuotą dvylikos paskaitų ciklą „Mokslo ir technologijų istorija: viduramžių technologijos“. Pirmojoje paskaitoje istorikas Tomas Baranauskas kalbėjo apie medines Lietuvos pilis.
Kitas paskaitas skaitys mokslo istorikai doc. dr. Libertas Klimka ir prof. Romualdas Šviedrys, archeologai dr. Mindaugas Bertašius ir Algirdas Žalnierius, istorikas Darius Juodis. Bus kalbama apie Kauno pilies gynybines technologijas ir Kauno bronzos liejyklas, apie naujausių Vilniaus gynybinės sienos tyrinėjimų rezultatus, apie viduramžių keramikos ir šilumos gamybos technologijas bei viduramžių miesto kultūrą. Prof. R. Šviedrys skaitys net šešias viduramžių technologijoms skirtas paskaitas. Visos paskaitos vyks KTU Distancinio mokymo centre, Studentų g. 48a, 337 auditorijoje.
Ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje tokia Viduramžių epochai skirtų paskaitų programa yra pirmoji. Džiugu, kad iniciatoriai neapsiriboja paskaitų organizavimu. Mat visos paskaitos filmuojamos ir sukauptos vizualinės medžiagos pagrindu viduramžių kultūros tyrimų projekto iniciatyva bus rengiama mokomoji medžiaga bei edukaciniai filmai.
Daugiau informacijos apie paskaitas galima rasti internete http://www.filosofija.ktu.lt arba Filosofijos ir kultūrologijos katedroje, Gedimino 43-208, tel. 32-38-90.

Dr. Ignas NARBUTAS

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija