Atnaujintas 2003 m. balandžio 16 d.
Nr.30
(1134)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Aktualijos
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Literatūra
Darbai
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pristatyti „Vilniaus maldos namai“

Knygos pristatyme dalyvavo (iš kairės) Sigita Gasperavičienė, jos autorius Vytautas Šiaudinis, literatas Leopoldas Stanevičius,
bibliotekininkė Rūta Skorupskaitė

Kovo pabaigoje Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekoje įvyko Vytauto Šiaudinio knygos „Vilniaus maldos namai“ (2001) pristatymas. Susirinko gausus būrys žmonių. Architektas Antanas Panavas kalbėjo, kad tai tikrai puikus Vilniaus bažnyčių ir kitų religijų maldos namų katalogas su nuostabiomis iliustracijomis ir jų istoriniais bei architektūriniais aprašymais. Knyga būtinai turėtų pasirodyti lenkų kalba, nes į Vilnių atvyksta gana daug turistų iš Lenkijos, taip pat anglų ir vokiečių kalbomis. „Vorutos“ redaktorius J.Vercinkevičius pabrėžė, kad leidinys vertingas ir dėl to, kad čia aprašomi ir nugriauti, sunaikinti maldos namai. Juk ir Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią Vilniuje sovietmečiu buvo įsakyta nugriauti, nes Lenino paminklas „blogai atrodė“ šios didingos šventyklos fone.
Per šimtmečius Vilniaus miestas daug kartų buvo griaunamas, deginamas, naikinamas įvairių užkariautojų, gaisrų ir marų, tačiau kiekvieną kartą vėl kildavo iš pelenų ir nušvisdavo dar įvairiau ir gražiau su naujais to laiko architektūros bruožais. Leidinio autorius yra statybos inžinierius. Nuo vaikystės pamilęs Vilniaus senamiestį, nutarė įamžinti dar esamas šventoves, taip pat aprašyti sunaikintas bažnyčias, koplyčias ir kitus maldos namus (16 pastatų). Knygoje pateikti penkiolikos cerkvių aprašymai su iliustracijomis ir kitų konfesijų maldos namų, kaip evangelikų bažnyčios, sinagogos, karaimų kinesės ir kt., pažintinė medžiaga su puikiomis autoriaus nuotraukomis.
Knygos autorius, kilęs iš Švenčionių apskrities Mielagėnų valsčiaus, lavintis pradėjo pas kaimo daraktorius, vėliau mokėsi Vilniuje, nes lenkų okupuotame jo gimtajame krašte tebuvo galima mokytis tik lenkų kalba. Paskui įstojo į Kauno kunigų seminariją, iš kur 1948 metais buvo saugumo areštuotas ir išvežtas į Krasnojarsko kraštą.
Knygos pristatyme autorių sveikino Vilniaus Švenčionių kraštiečių klubo atstovai, jo pažįstami bei giminės. Autorius padėkojo visiems rėmėjams ir „Diemedžio“ leidyklai. Renginyje dalyvavo Vilniaus muzikos akademijos etnokultūros specialybės studentai su savo vadove Dalia Vaicenavičiene. Jie padainavo lietuvių liaudies dainų, akompanuodami kanklėmis, bei Lietuvos partizanų dainų. Pagerbdami autorių, dainavome ir mes, Vilniaus vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio folkloro ansamblio „Giedra“ dainininkai. Šią knygą V.Šiaudinis išleido savo lėšomis ir dėl to patyrė piniginių sunkumų. Todėl visus šviesuolius kviečiame jį paremti, įsigyjant tikrai vertingą leidinį. Knygą galima įsigyti knygynuose ir kiek pigiau pas autorių V.Šiaudinį Vilniuje (tel. (2695047).

Milda ANDRIULIENĖ
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija