Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Diena su M.K.Čiurlioniu

Jau penkti metai M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyrius, Kauno M.K.Čiurlionio muziejus ir Kauno filharmonija kviečia moksleivius, visą jaunimą ir miesto visuomenę prisiminti ir iš naujo pažinti šį neeilinio talento menininką, jo įvairialypę kūrybą. Kauno filharmonijoje vykusioje popietėje “Diena su M.K.Čiurlioniu”, dalyvavo M.K.Čiurlionio vaikaitė, Kauno dailės gimnazijos direktorė, skulptorė Dalia Palukaitienė, muzikologė Jūratė Karbauskienė, pianistas Rimvydas Kruopis ir visų M.K.Čiurlionio valandų “darbininkė” – kaip ji pati save pavadino – aktorė Rūta Staliliūnaitė.
Aktorė paragino susirinkusį jaunimą šią valandą, kiek leis protas, intelektas, širdis ir jausmai, kiek bus jėgų, noro ir pastangų, pabandyti aprėpti M.K.Čiurlionį kaip kompozitorių, tapytoją, dailininką ir žodžio meistrą. Tas trečiasis M.K.Čiurlionio talentas turbūt mums yra mažiausiai žinomas. “Jei mes būtume anksčiau žinoję, kad M.K. Čiurlionis bandė plunksną... Žinotume ir tai, kad jo literatūriniai bandymai turi teisę gyventi kurioje nors lietuvių literatūros kertelėje. Bet mes to nežinojome”,- apgailestavo aktorė R.Staliliūnaitė ir stengėsi kiek įmanoma per tokį ribotą renginio laiką atversti mums paliktus literatūrinius M.K.Čiurlionio puslapius.
Apie muziką galima kalbėti daug, bet geriausia ją išgirsti ir pajusti širdimi. Tuo popietėje rūpinosi pianistas R.Kruopis ir muzikologė J. Karbauskienė, kuri savo pasakojime rėmėsi jauniausios Čiurlionio sesers Jadvygos prisiminimais ir kalbėjo apie jį kaip apie žmogų, apie asmenybę. Įdomūs ir Sofijos Čiurlionienės prisiminimai, kuri rinko ir užrašinėjo savo vyro posakius.
R.Staliliūnaitė pastebėjo, kad M.K.Čiurlionis mąstė tapybiškai, formavo savo beletristiką pagal muzikos dėsnius. “Jo rašytinė kūryba – kelias į jo muziką ir į tapybą. Jei sunku pradėti studijuoti M.K.Čiurlionį nuo jo muzikos ir tapybos, tai atsiverskit jo literatūrą,- draugiškai patarė aktorė.- Tai tikrasis kelias į genijaus kūrybą”.
M.K.Čiurlionio vaikaitė, skulptorė D.Palukaitienė sakė, kad jos dažnai paklausia, ar ji atsimena savo senelį. “Mano mama nėra jo mačiusi, ji buvo vienuolikos mėnesių, kai mirė M.K.Čiurlionis,- pasakojo skulptorė.- Taip, jis gyveno tarp mūsų mano senelės S.Čiurlionienės meilėje. Tai ir buvo vienas artimiausių ir tiesiausių kelių pažinti jo kūrybą, tai buvo mano pažintis su mano seneliu. Kitas kelias yra pamatyti jo paveikslus pirmą kartą, po to antrą ir trečią... Jo paveiksluose paslėpta tiek visokių simbolių ir literatūrinių užuominų. Norėjau kalbėti vien apie jo dailę, bet žinau, kad M.K.Čiurlionis yra nedalomas, jis yra vientisas pasaulio suvokimu. Muzika, dailė, mintis, žodis, visi jo jausmai yra kartu. Sunku būtų apie ką nors kalbėti atskirai... Kiekvienas žmogus, pagal tai, kokį gyvenimą jis gyvena, kokių rūpesčių jis turi, kokių tikslų siekia, kiekvienas savaip kalbasi su M.K.Čiurlioniu, žiūri į jo paveikslus, klausosi jo muzikos...
Kai manęs paklausia apie jo asmenybę, sakau, kad viena iš rečiau pabrėžiamų jo savybių – nepaprastai rimtas požiūris į žmogaus pareigą gyvenime, atsakomybė už tai, kas vyksta. Visa tai, ką jis kūrė, ką kalbėjo, ką norėjo mums pasakyti ir parodyti, turi tarsi vieną pagrindinį tikslą, kad visi suvoktų, suprastų tikrąsias gyvenimo vertybes, tikrąjį grožį, ko verta siekti, ką reikia pamatyti ir kuo gyventi, kad pasaulis būtų laimingesnis, gražesnis, tikresnis”.
Aktorė R. Staliliūnaitė, baigdama popietę, pritarė: “Taip, durys į pasaulį mums atsivėrė. Taip, pasaulis ateina pas mus. Tačiau mes esame tokie, kokie esame, su savo talentais, su savo asmenybėmis, savos kultūros vertinimu ir supratimu”.

Džiuljeta KULVIETIENĖ
Kaunas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija