Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dainuojame ir viduje nutaustame

Klausais Lietuvos radijo ir televizijos dainų, lietuviško žodžio sunkiai kada gali išgirsti: ar tai būtų kaimui, ar mokyklai – viskas daugiausia angliškai. Na, estrada vien tik angliškai, net visi dainuojančių sambūriukai įsivardija angliškai be jokių sielos virpesių. „Dainų dainelėje“ turbūt girdėsime tik angliakalbių balsus, kaip ir neseniai transliuotame koncerte dainininkių iš Trakų Vokės, net iš Kuršėnų.


Istorijos lapas, paminklas, studija

Žinodamas paskalų gyvastingumą, piktų kėslų vedamas, nedoras žmogus kartais paleidžia paskalą, nors žino, kad ji bus paneigta. Tačiau žino ir tai, kad paskalos pėdsakas gali išlikti, tūlas ir toliau skalambys: „Gal ne jis išdavė, gal jį išdavė, tačiau jis susijęs su išdavyste“. Kitą apdrabstęs purvais, paskalų autorius tikisi savo dėmės išbalinti, švaresnis atrodyti.


Du požiūriai į pokario kaimo bernus
Tęsiant M.Ivaškevičiaus romano „Žali“ aptarimą

Vieniems pokario partizanai yra banditai, kitiems – laisvės kovotojai. M.Ivaškevičiui tikriausiai priimtinesnis pirmasis teiginys. Nieko nepadarysi, tokia jo nuomonė, kuri demokratijos šalyje gali turėti savo vietą. Skaudžiausia, jog be valstybės išlaikomos Rašytojų sąjungos palaikymo jaunas rašytojas nebūtų pasiekęs tokių aukštumų. Tiktai turėdamas tokį palaikymą jis gali gauti finansavimą, apmokomas keliones, A.Šaltenio įteiktą premiją, pasiekti Frankfurtą. Matyt, čia yra visiškas ideologinių pažiūrų sutapimas.


Dėl asmenų, slapta bendradarbiavusių
su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo
tarpžinybinės komisijos pirminikui V.Damuliui

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, pripažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatyme sakoma: “Valstybės paslaptį sudarančia informacija nelaikomi duomenys apie tai, kad buvusios SSRS specialiosiose tarnybose tarnavo ar su jomis slapta bendradarbiavo Respublikos Prezidentas, Seimo ir savivaldybių tarybų nariai, Vyriausybės nariai, teisėjai ir prokurorai, taip pat kandidatai į šias pareigas”(7str. 2 d.). To paties įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato: “... Informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis taip pat išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario, Vyriausybės nario, teisėjo arba prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma. Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą”.