Atnaujintas 2003 m. balandžio 30 d.
Nr.33
(1137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Susitikimai
Nuomonės
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Atmintis
Darbai
Žvilgsnis
Literatūra
Aktualijos
Pasaulis
Kryžkelės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vytautui Landsbergiui ir Juozui Balčikoniui – Vilniaus dailės akademijos garbės daktarų vardai

Naujieji VDA garbės daktarai profesoriai Juozas Balčikonis ir Vytautas Landsbergis

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotrauka

Iškilmingame 210 metų jubiliejui skirtame Vilniaus dailės akademijos (VDA) Senato posėdyje Rotušėje už mokslinę, kultūrinę, meninę ir visuomeninę veiklą garbės daktarų vardai suteikti profesoriui Vytautui Landsbergiui ir vienam garsiausių Lietuvos dailininkų tekstilininkui profesoriui Juozui Balčikoniui.
V. Landsbergis pasaulio kultūrinei bendruomenei yra žinomas ne tik kaip politikos ir visuomenės veikėjas, bet ir kaip meno, muzikos, kultūros istorikas, publikavęs daugybę knygų ir straipsnių, kuriuose daugiausia gvildenama dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Taip pat itin svarbi profesoriaus iniciatyva prisidedant prie lietuvių menininkų Jurgio Mačiūno, Viliaus Orvido darbų skleidimo.
J.Balčikonis daug nuveikė formuojant lietuvių tekstilės mokyklą. Nuo 1951 iki 1989 metų VDA Tekstilės katedrai vadovavęs profesorius kartu su kolektyvu naujai perorientavo mokymo programą, taikydamas ją prie Lietuvos tekstilės pramonės poreikių: studentai akademijoje ne tik gauna visapusišką meninį išsilavinimą, bet ir žinių apie darbo pramonės įmonėse specifiką.

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija