Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Eucharistija – tikėjimo paslaptis ir neįkainojamas turtas
Apie naująją Popiežiaus encikliką „Ecclesia de Eucharistia“

Popiežius Jonas Paulius II pasirašo savo keturioliktąją encikliką

Patvirtintas tradicinis Bažnyčios mokymas

Eucharistija yra didžiausia dovana, kurią Kristus paliko savo Bažnyčiai, dovana, kuri Jo gyvybės auką padaro dabartine visiems laikams ir suteikia stiprybės bei vilties pasauliui, pažymi popiežius Jonas Paulius II savo naujojoje enciklikoje „Ecclesia de Eucharistia“ („Bažnyčia gyva Eucharistija“), kuri susilaukė ypatingo dėmesio tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje. Ši 14-oji jo enciklika, paskelbta jubiliejiniais 25-aisiais pontifikato metais, laikytina padėkos Dievui ženklu, o taip pat atspindi Šventojo Tėvo asmeninį troškimą pasidalyti savuoju tikėjimu į Švenčiausiąjį Sakramentą su visais pasaulio katalikais.
Enciklika „Ecclesia de Eucharistia“, dar kartą iškelianti Eucharistijos sakramento svarbą ir vietą Bažnyčios gyvenime, buvo Popiežiaus pasirašyta ir paskelbta balandžio 17 dieną, Didįjį ketvirtadienį, vietoje kasmetinio tai Paskutinės vakarienės iškilmei skirto laiško kunigams, tuo pabrėžiant ir ypatingą Eucharistijos santykį su kunigyste. Naujajame dokumente Šventasis Tėvas patvirtina tradicinį Bažnyčios mokymą apie realų Kristaus buvimą Eucharistijoje ir kad sakramentui celebruoti yra būtinas galiojančius šventimus turintis kunigas.