Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pagarba žmoniškumui

Kauno Šv.Antano Paduviečio bažnyčios statytojo kan. Juozapo Želvio kilnumas įvertintas jau po mirties. Jo apdovanojimą prezidentas Rolandas Paksas įteikė Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotrauka

Kiekvienais metais, minint Antrojo pasaulinio karo holokausto aukų atminimo dieną, Lietuvoje pagerbiami žmonės, gelbėję žydus nuo nacių genocido.
Antradienį Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius asmenims, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir savo šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 45 Lietuvos žmonės. Deja, tik dešimt iš jų galės paimti į rankas apdovanojimą, kitų kilnumas įvertintas jau po mirties. Kai kurie iš gelbėtojų mirė dar visai neseniai.
Lietuvos Prezidentas, įteikdamas apdovanojimus, pabrėžė, kad tai padėkos žmoniškumui aktas. „Jie - ūkininkai, buhalteriai, staliai, siuvėjai, gydytojai - davė mums kilnumo pamoką. Daugelio jų darbai ir gyvenimo žygiai nepateko į knygas, nėra plačiau žinomi. Tačiau tiems žmonėms esame labai skolingi. Susirinkome pagerbti žmogiškumą. Labai vėluodami tariame padėkos žodį žmonėms, kurie istorijos kataklizmų metais rizikavo savo gyvybėmis, kad išsaugotų kitų gyvenimus“, - kalbėjo Lietuvos Prezidentas.
Kai kurie gelbėtojų patys patyrė tragišką lemtį. Tą liudija jų pristatymo apdovanojimui dokumentuose nurodyti 1945, 1946 mirties metai. Apdovanotųjų sąraše yra ir labai žinomų asmenybių - tai vyskupai Vincentas Borisevičius, Teofilius Matulionis, kanauninkas Juozas Želvys. Tačiau, kaip sakė prezidentas R. Paksas, ir iškilių dvasininkų, ir paprastų darbininkų poelgiai turėjo bendrą matą - žmogiškumą, teisingumo jausmą. Sunkių išmėginimų dienomis, renkantis teisybę, elgiantis pagal sąžinę, pasak R. Pakso, buvo pakloti lietuvių ir žydų tarpusavio supratimo pamatai, išgelbėta tautos garbė.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija