Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Europietiškiausio žmogaus titulas atiteko kunigui

Kun. Algirdas Dauknys

Autoriaus nuotrauka

Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir „Panevėžio balso“ redakcija buvo paskelbę europietiškiausio Panevėžio krašte žmogaus rinkimus, skirtus referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje. Nuomones buvo galima pareikšti laiškais, elektroninėmis žinutėmis bei telefonu.
„Panevėžio balso“ skaitytojai labiausiai simpatizavo Naujamiesčio klebonui kun. Algirdui Daukniui. Jam ir atiteko europietiškiausio Panevėžio krašte žmogaus titulas.
Kun. A. Dauknys kartu yra Panevėžio ateitininkų dvasios vadas. Dažnai besišypsantis, blogą nuotaiką savyje sugebantis paslėpti dvasininkas sovietiniais metais yra baigęs Kauno kunigų seminariją. Be to, jis mokėsi Teologinių studijų institute Briuselyje, kur apgynė teologijos licenciato laipsnį.
Naujamiesčio klebonas – veiklus žmogus. Savo parapijoje jis organizuoja tarptautines jaunimo stovyklas, rengia laidas Vatikano radijui, bendradarbiauja Lietuvos radijo „Mažojoje studijoje“, vietos “Pulso” radijuje. 44 metų dvasininkas dalyvauja tarptautiniame projekte “Europa žmogišku veidu“, į jį įtraukdamas miesto ir rajono jaunimą. Kun. A. Dauknys Naujamiestyje klebonauja šešti metai.

Bronius VERTELKA
Naujamiestis,
Panevėžio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija