Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mirė Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas

evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas

Balandžio 25 dieną Tauragėje, eidamas 55-uosius metus, netikėtai mirė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos pirmininkas vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas.
J. V. Kalvanas gimė 1948 m. rugpjūčio 2 d. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčios kunigo Jono Viktoro Kalvano ir Martos Račkauskaitės-Kalvanienės šeimoje. 1966 metais baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1974 metais - Kauno medicinos institutą. Dirbo gydytoju neurologu ir psichiatru Omsko klinikinėje ligoninėje, o vėliau - Šilalės centrinėje ligoninėje gydytoju psichoneurologu.
1984 metais įstojo į Rygos evangelikų liuteronų dvasinę seminariją. 1984 metais Konsistorijos nutarimu buvo ordinuotas kunigu diakonu tarnauti Tauragės parapijoje. Ilgą laiką aptarnavo ir Lauksargių, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės parapijas. 1990 metais Tauragėje ordinuojamas visateisiu kunigu ir vyskupo pagalbininku.
Mirus vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui senjorui, 1995 m. liepos 29 d. visuotiniame bažnyčios Sinode Jonas Kalvanas jaunesnysis buvo išrinktas naujuoju bažnyčios vyskupu.
Liko žmona Tatjana, dukros Eva, Lidija ir sūnus Jonas, mama Marta, penkios seserys ir kiti artimieji.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija