Atnaujintas 2003 m. gegužės 2 d.
Nr.34
(1138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Aktualijos
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Europietiškiausias anykštėnas – dekanas

Anykščių krašto laikraščio „Anykšta“ skaitytojai rinko europietiškiausius savo krašto žmones. Redakcija gavo beveik 400 laiškų, kuriuose skaitytojai siūlė europietiškiausių žmonių kandidatūras, vardijo jų teigiamas savybes, išskirtinius bruožus. Daugiausia balsų (75) gavo Anykščių dekanas – Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Saulius Filipavičius. Rajono žmonės šiam dvasininkui skyrė daugybę komplimentų, pabrėžė, kad kun. S. Filipavičius yra diplomatiškas, išsilavinęs, korektiškas, tolerantiškas, didelės erudicijos, draugiškas, teisingas, gerbiamas žmogus, puikus oratorius, mokantis daug kalbų, dvasingas, doras, visuomeniškas...
Antroji vieta pripažinta verslininkui, UAB „Autovelda“ direktoriui Vladislovui Preidžiui, rinkimuose surinkusiam 57 balsus. Tai daugelio Anykščių krašto renginių rėmėjas, kultūringas ir sumanus vadovas. Prieš trejus metus šis verslininkas atvyko į Anykščių rajoną iš Panevėžio ir pradėjo teikti keleivių pervežimo paslaugas. Bankrutavus „Autoparkui“, daugelis kaimo gyventojų liko „atskirti nuo pasaulio“. Keleivių pervežimu tuomet pradėjo rūpintis „Autovelda“. Be šios firmos dabar jau neįsivaizduojamas rajono gyvenimas.
Trečiąją vietą rinkimuose pelnė buvęs Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas Jonas Juknevičius, gavęs 47 balsus. Nors mokytojas jau išėjęs į užtarnautą poilsį, tačiau jis nesėdi namuose, dalyvauja Anykščių krašto renginiuose, yra aktyvus visuomenininkas. Atvykus į rajoną užsienio šalių delegacijoms, neapsieinama be J.Juknevičiaus, nes jis gerai moka anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, lenkų, rusų ir kitas kalbas.
Tarp europietiškiausių Anykščių krašto žmonių - rajono meras Darius Gudelis, Traupio pagrindinės mokyklos mokytojas gamtininkas Sigitas Obelevičius, Anykščių šv. Mato parapijos klebonas kun. Stanislovas Krumpliauskas, Kovo 11-osios Akto signatarė Anykščių J. Biliūno gimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė, rašytojas Rimantas Vanagas, režisierius Vytautas Germanavičius, urėdas Sigitas Kinderis ir daug kitų žinomų anykštėnų.
Balandžio 17-ąją Anykščių kultūros rūmuose europietiškiausi anykštėnai buvo gražiai pagerbti. Jiems koncertavo Anykščių meno kolektyvai, buvo įteikti diplomai, prisiminimo prizai. Daugiausia balsų surinkęs dekanas kan. S.Filipavičius apdovanotas specialiu prizu – skulptoriaus Nerijaus Kavaliausko sukurta kompozicija „Obelis“.

Vytautas BAGDONAS
Anykščiai

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija