Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

Gegužės 28-30 dienomis Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo dešimt Lietuvos vyskupų ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stepanas Zurbrigenas.
Posėdžio metu vyskupai nutarė, kad Lietuvoje, vykdant II Vatikano Susirinkimo nuostatas, bus įvesta nuolatinio diakonato tarnystė. Nuolatinis diakonatas gali būti suteikiamas ne tik celibato besilaikantiems, bet ir susituokusiems brandesnio amžiaus vyrams. Diakonų pašaukimas – pagelbėti vyskupams ir kunigams, bei tarnauti tikinčiųjų bendruomenei. Jiems rankos yra uždedamos “ne kunigauti, bet tarnauti” („Lumen gentium“, 29).
Vyskupai nutarė, kad įvedant nuolatinio diakonato tarnystę nereikia skubėti. Pirmiausia yra privalu su nuolatinio diakonato tarnyste supažindinti tikinčiuosius bei artimiausiu metu parengti nuoseklią nuolatinių diakonų ugdymo programą, kuri bus skirta ne tik diakonais tapti besirengiantiems vyrams, bet ir jų šeimos nariams. Tokia programa, patvirtinta Lietuvos Vyskupų Konferencijos, bus siunčiama Šventajam Sostui aprobuoti.
Posėdyje buvo svarstomos teologijos dėstymo Lietuvos aukštosiose mokyklose ir auklėjimo programų seminarijose sustiprinimo galimybės. Lietuvos vyskupai taip pat patvirtino, kad visi šiemet į seminarijas stojantys jaunuoliai privalės papildomai pasirengti studijuoti propedeutiniame kurse. Tokie kursai vyks Senuosiuose Trakuose, Šiluvoje ir Žemaičių Kalvarijoje.
Liturgijos komisijos pirmininkas, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Lietuvos Bažnyčios ganytojams pristatė naujus šventimų ir atgailos sakramentų liturginius apeigynus ir laidotuvių apeigyno papildomą skyrių apie kremacijos apeigas. Lietuvos Vyskupų Konferencija patvirtino pristatytus apeigynų tekstus, kurie bus siunčiami Šventajam Sostui aprobuoti.
Vyskupai svarstė galimybes efektyviau naudotis katalikiškomis žiniasklaidos priemonėmis. Lietuvos Vyskupų Konferencija nusprendė sustiprinti Katalikų interneto tarnybą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į didėjantį gyventojų susidomėjimą ir naudojimąsi naujomis technologijomis bei jų teikiamomis komunikacinėmis galimybėmis.
Posėdyje buvo aptartas pasirengimas rudenį vyksiantiems šventiniams renginiams. Rugsėjo mėnesį bus minimas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dešimtmetis, o spalio 2–5 dienomis Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų pirmininkų plenarinis posėdis.

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos sekretoriatas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija