Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos ateities kelias - kartu su visa Europa

Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius
kun. Virginijus Veilentas

Panevėžyje lankėsi Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius kun. Virginijus VEILENTAS. Nors ir labai užimtas, jis mielai sutiko atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus.

Kokie vėjai atpūtė į Aukštaitijos sostinę? Ar ilgam joje žadate apsistoti?
Panevėžyje gimiau, augau ir baigiau vidurinę mokyklą. Čia gyvena kelios mano seserys. Viešėti ilgai neketinu - po šv.Velykų turėjau laisvą savaitę. Mat Vatikano radijas dirba be poilsio dienų, o aš, dirbdamas jame per didžiąsias šventes, įgijau progą gauti laisvų dienų.
Kažkada jums teko dirbti Karsakiškio parapijos klebonu. Ar šios viešnagės metu stengsitės ten apsilankyti?
Mieste jau buvau sutikęs dabartinį Karsakiškio kleboną. Jis mane pakvietė nors trumpai paviešėti savo parapijoje. Su didžiule nostalgija prisimenu to krašto žmones, daugelio jų žinau vardus ir pavardes - jie man išliko labai artimi.
Kaip kunigas, jūs turite labai neįprastą pomėgį - lėktuvu ar sklandytuvu pakilti į dangaus žydrynes. Būdamas gimtajame mieste, ar bandysite tai padaryti?
Panevėžio aeroklubo viršininkas Bronius Zaronskis - neblogas mano draugas. Ketinu į miestą pasidairyti iš paukščio skrydžio.


Naujasis Stolypinas iš Kėdainių ves Lietuvą Archangelsko link

Jau seniai komercinės televizijos daugeliui ke lia nervinį šoką ne tik dėl vos ne pusę programos užimančios neregėtai įkyrios reklamos, bet ir dėl menkaverčių laidų bei jų vedėjų brukamų idiotiškų siužetų, bukinančių ir taip jau ganėtinai trikdomos visuomenės sąmonę. Ką ten komercinės televizijos ir radijo stotys! Netgi nacionalinė televizija ir radijas, išlaikomi iš visų mokesčių mokėtojų kišenės, stebina menkavertėmis laidomis. Ką, pavyzdžiui, gali duoti dviejų moteriškių vedama laida „Prie kavos“? Šių moteriškaičių besaikis ir betikslis primityvus plepėjimas, neduodantis nieko nei kūnui, nei sielai, darosi nepakenčiamas, panašiai kaip ir komercinių televizijų niekalas – visokių „realybės“ šoumenų vaipymasis. Prie tokių laidų galima priskirti ir Lietuvos radijo žurnalisto Ž.Pekarsko rengiamą sekmadieniais laidą, lyg ir skirtą jaunimui, bet nieko tam jaunimui neduodančią - „Sekmadienio parkas“.