Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Okultizmas šiandien

„Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 1985) apie okultizmą taip rašoma: „Okultizmas (lot. occultus - slaptas, paslaptingas), pseudomokslinė doktrina, teigianti, kad žmoguje ir gamtoje slypi paslaptingos antgamtinės jėgos, su kuriomis žmonės gali sąveikauti specialiais metodais ir atitinkamai psichiškai išsitreniravę; su ja susijusi veikla - stengimasis panaudoti tas jėgas žmogui ir gamtai paveikti“. Ten pat galime surasti žodžio „ezoterinis“ paaiškinimą: ezoterinis (gr. esoterikos - vidinis, uždaras), slaptas, paslaptingas, prieinamas tik išrinktiesiems (apie religines apeigas, magiškas formules), neprieinamas.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

Gegužės 28-30 dienomis Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo dešimt Lietuvos vyskupų ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stepanas Zurbrigenas.


Apie žiniasklaidos atsakomybę

Katalikų Bažnyčia birželio 1 dieną minėjo 37–ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių (žiniasklaidos) dieną. Ta proga birželio 5 dieną Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius surengė spaudos konferenciją. Arkivyskupas pristatė šiai dienai skirtą popiežiaus Jono Pauliaus II laišką, taip pat Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio svarbiausius nutarimus, aptarė šių dienų aktualijas, atsakė į žurnalistų klausimus. Tądien pagal tradiciją arkivyskupas S. Tamkevičius įteikė Bažnyčios kronikos fondo padėkos raštus žiniasklaidos darbuotojams už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones.