Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Įsileiskim gerumą – per miesto širdį į savąją...

Knygos „Padaryk mane gerumo ženklu“
autorė Irena Petraitienė

Šiomis dienomis sukako 15 metų nuo V.Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus. Prieš dešimt metų Kauno miesto taryba jam suteikė Kauno miesto garbės piliečio vardą. O prieš trejetą metų mes netekome Jo Eminencijos...
„Padaryk mane gerumo ženklu“ – tai knyga apie kardinolą V.Sladkevičių, kuri jau buvo pristatyta sostinėje. Jos autorė, Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinio buto – muziejaus direktorė Irena Petraitienė knygą pristatė ir Kauno rotušėje. Tą vakarą susirinko daug garbingų kauniečių ir svečių: Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti Bažnyčios vadovai, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, vicemerai Kazimieras Starkevičius, Erikas Tamašauskas, Kazimieras Kuzminskas, miesto Tarybos nariai, Pramonininkų konfederacijos prezidentas ir knygos „Padaryk mane gerumo ženklu“ krikštatėvis (taip jį vadina knygos autorė) Bronislovas Lubys, knygos išleidimo rėmėjas, miesto inteligentijos ir visuomenės atstovai, seserys kazimierietės ir kt.


Mes visi ant Trejybės delno esam

Begalinis Viešpaties pasaulis:
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai.
Šiapus saulės ir anapus saulės
Šviečia vien tik Jojo spinduliai.

Begalinė upė Dievo laiko:
Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam – aš ir tu.

Šitaip prasmingai dar 1944 metais rašė mūsų žymusis poetas Bernardas Brazdžionis, kuris veik prieš metus buvo Viešpaties pašauktas į amžiną Tėvynę, kur „šviečia vien tik Jojo spinduliai“. Šių posmų dvasinė gelmė atskleidžia Aukščiausiojo neaprėpiamumą ir paskatina susimąstyti: išties kas gi yra Dievas, kurio ranka ne tik „amžių srovę laiko“, bet ant Jo delno išsitenka visa žmonija?