Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bendras darbas – dėl vaikų

Linkuvos klebonas kun. Saulius Paliūnas – tarp jaunųjų linkuvių

Linkuvos mokykloje (Pakruojo r.) gerai dėstomos tikybos pamokos, vaikai mokomi šokti. Ypač išsiskiria keletas mokytojų, kurios nuoširdžiai dirba su mokiniais. Tokios yra tikybos ir šokių būrelių mokytojos.
Kad ir kokios būtų šventės ar religinės iškilmės, ar valstybiniai minėjimai, jos organizuojamos sutarus su kultūros namų direktore Aldona Dukauskiene ir kultūros namų darbuotoja Zita Lesčinskiene. A.Dukauskienė, planuodama renginius, visada tariasi su klebonu kun. Sauliumi Paliūnu. Klebonas per pamokslą pakviečia visus parapijiečius švęsti kartu. Apie renginius galima sužinoti ir perskaičius miestelyje skelbimus.
Velykų antrą dieną, klebono pakviesti, iš kultūros namų visi sugužėjome į šventorių. Buvo organizuojami įvairūs žaidimai, vaikai gavo prizų.
Kun. S.Paliūnas deda daug pastangų, negaili jėgų bažnyčiai remontuoti, nes ji jau buvo gerokai apšiurusi. Mes tikime, jog klebono pažadai, kad mūsų bažnyčia išgražės, išsipildys. Tikimės, kad tikybos mokytojai paskatins jaunimą irgi prisidėti tvarkant bažnyčios aplinką, o nuolatinėms tvarkytojoms – S.Pažemeckienei, F.Lingytei, B.Žalkauskienei, bei klebono mamytei padės ir kiti tikintieji. Juk be darbo nesukursime grožio.
Kai lankėmės Troškūnų bažnyčioje pas kraštietį kun. S.Filipavičių, jis džiaugėsi, kad ten bažnyčią tvarkyti labai padeda parapijiečiai. O savo parapijoje irgi stengsimės sutartinai dirbti, kartu mokytis ir auklėti Linkuvos jaunimą.

Linkuvos parapijiečiai

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija