Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Sąjūdžiui – 15!

Birželio 31 dieną Vilniuje, Kongresų rūmuose, paminėjome Sąjūdžio 15 metų jubiliejų. Į VIII suvažiavimą susirinkome visi, kas Vingio parke tautos valią dėl nepriklausomybės pareiškėme, kas Baltijos kelyje rankomis apglėbę savo žemę laikėme, kas gyva siena Seimą nuo omonininkų gynėme. Susirinkome jau pražilę, bet giedrais veidais, kai kas ir su lazdele, bet šviesiomis mintimis ir atviromis širdimis.
Svarstėme šiandienos vargus ir rengėme ateities planus. Nors atrodytų, kad šiandien ES ir NATO dėka galėtume nurimti dėl Lietuvos valstybingumo, tačiau kyla naujos ar paaštrėja senos bėdos ir darbams galo nematyti. Tai tautiškumo ir nacionalinio saugumo problemos, teisingumo ir Lietuvos istorijos vertybės.
Neliko be atgarsio ir nūdienos aktualijos: plojimais pritarta rezoliucijoms dėl valstiečių, dėl pensijų dydžių, dėl invalidų diskriminavimo. Tautos moralės ugdymo srityje konstatuota neigiama žiniasklaidos įtaka (ji propaguoja smurtą, diskredituoja žmogiškus jausmus, perdėtai sureikšmina seksą). Todėl būtini įstatymai, draudžiantys žiniasklaidoje skleisti smurtą, žeminti žmogaus orumą bei moralę. Neigiamai įvertino sąjūdiečiai ir akivaizdžiai netolygią valstybės socialinę paramą pamestinukams ir šeimos vaikams, skatinančią visuomenės demoralizaciją. Apskritai buvo akivaizdu, kad Sąjūdis atgimsta bei telkia tautą naujam Lietuvos valstybės statybos etapui.

Dr. Rūta GAJAUSKAITĖ,
kriminologė

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija