Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Nr.63
(1167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Darbai
Kultūra
Parodos
Literatūra
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Popiežius pripažįsta, kad Europoje susidarė vertybių krizė

Popiežius savo vasaros rezidencijoje sekmadienį sveikinosi su tikinčiaisiais

Popiežius Jonas Paulius II, kuris pastaruoju metu nuolat perspėja, kad Europa yra atitrūkusi nuo savo krikščioniškų šaknų, rugpjūčio 17 dieną vėl sakė, kad žemyne įsivyravo vertybių krizė. Jis taip pat išreiškė viltį, kad dešimties naujų narių priėmimas į Europos Sąjungą paskatins atsinaujinimo procesą. „Jūs negalite paneigti, kad dabartiniu metu Europa patiria vertybių krizę ir yra svarbu, jog ji vėl atrastų savąjį identitetą, - kalbėjo Šventasis Tėvas, praėjusį sekmadienį susitikęs su maldininkais „Viešpaties maldos“ proga savo vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe netoli Romos. - Europos Sąjungos išsiplėtimo negalima susieti su geografiniais bei ekonominiais aspektais. Jis taip pat turi būti išreikštas per atnaujintą vertybių darną įstatymuose ir gyvenime“.