Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Aktualūs verslo etikos klausimai

Mindaugas BUIKA

Ekonominės veiklos ir bendrojo gėrio santykis

Šiuo metu, kai ekonomikos pasaulį vis dažniau sukrečia korupcijos skandalai, o vykstanti globalizacija turi gana prieštaringų pasekmių, nemažo dėmesio susilaukė kovo pradžioje Vatikane surengta tarptautinė konferencija, kurioje aptarti verslo etikos klausimai. Apie 80 verslo atstovų, ekspertų ir universitetų profesorių iš 27 šalių Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos iniciatyva dalyvavo Vatikane vykusiame susitikime „Globalizacija ir verslininko socialinė atsakomybė“.

Prie konferencijos rengimo lygiomis teisėmis prisidėjo 1931 metais įkurta Tarptautinė krikščionių verslininkų sąjunga (UNIAPAC), kurios nariai savo veikloje vadovaujasi Bažnyčios socialiniu mokymu. Briuselyje būstinę turinti UNIAPAC yra pripažinta bendradarbiavimo partnerė tokių tarptautinių organizacijų, kaip Europos Taryba, Europos Sąjunga bei Jungtinių Tautų struktūros – Tarptautinė maisto ir žemės ūkio organizacija ir Tarptautinė darbo federacija. Šventasis Sostas atidžiai seka UNIAPAC veiklą ir nuo 1957 metų jai skiria kunigus – dvasinius vadovus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija