Atnaujintas 2004 spalio 27 d.
Nr.80
(1283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Knygos rytui išaušus

Džiuljeta KULVIETIENĖ

Rašytojas Vytautas Bubnys
(viduryje) Maironio lietuvių
literatūros muziejuje savo
naujojo romano pristatyme.
Kairėje – aktorius Egidijus
Stancikas, dešinėje – kritikas
Alfredas Guščius
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Rašytojas Vytautas Bubnys Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune skaitytojams pristatė savo penkioliktąją knygą – romaną „Tas ryto laukimas“. Autoriui talkino muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė, kritikas Alfredas Guščius ir aktorius Egidijus Stancikas.

Kūrinys jau įvertintas

Naujoji V.Bubnio knyga pas Lietuvos skaitytoją ateina jau įvertinta. Kovo mėnesį romanas „Tas ryto laukimas“ laimėjo „Lietuvių balso“ (JAV) 2004 metų literatūrinio konkurso pirmąją premiją..


Metapoezija

Julė KILČIAUSKIENĖ

Kun. Skaidrius Kandratavičius
skaito savo knygos ištraukas

Naujas žingsnis – iššūkis tradicinei poezijai – debiutinė kun. Skaidriaus Kandratavičiaus eilėraščių knyga rinktinė „Metareligija“. Naujas savo kryptimi ir aukščiu. Čia literatūrinis mąstymas perkeliamas į kitą, dar beveik nepraktikuotą lygmenį, artimą minties ir garsų žaismui. Lyg vaikas, dėliojantis iš kaladėlių namą – poetas, kaip grakštus akrobatas, šokinėdamas minčių ir garsų kaskadomis, sukuria neįtikėčiausias žodžių reikšmes ir sąvokas, pagrindinei minčiai suteikdamas daug platesnį nei įprasta spektrą ir jau diktuoja kompiuterinės eros poezijoje pradžią. Iš vienos pusės liūdna ir gaila tolstančio žmogaus ir gamtos ryšio, iš kitos - laikotarpis pateikia savas sąlygas, ir žmonės jau auga jose, tose sąlygose, taip pat auga jų mąstymas ir menas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija