Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ateistinė propaganda
sovietinės Lietuvos spaudoje

Ramūnas Labanauskas

Šiame straipsnyje „Komjaunimo tiesos“ pavyzdžiu analizuojama ateistinė propaganda sovietinės Lietuvos spaudoje. Ateizmas buvo neatskiriama marksizmo-leninizmo, oficialios Sovietų Sąjungos ideologijos, dalis, o ateistinė propaganda – vienas svarbiausių įrankių kuriant naują sovietinį žmogų. Ypač svarbia ji laikyta jaunąją kartą formuojančiose ideologinėse institucijose, pirmiausia mokyklose. Sovietinė valdžia taikstėsi su senosios kartos išorinėmis tikėjimo apraiškomis, tačiau sovietinėje Lietuvoje gimusiųjų sąmonė turėjo būti išvalyta nuo religinių prietarų. Šiame darbe reikšmingą vaidmenį turėjo atlikti spauda, tarp jų – „Komjaunimo tiesa“. Pastarosios 1976-1979 metų komplektuose pavyko rasti 57 straipsnius ateistine tematika, be jų, straipsnių su ateistiniu atspalviu. Siekiama atskleisti ateistinių straipsnių ideologinį kryptingumą, tematinius chronologinius dėsningumus, žanrinį pobūdį. Pagrindinis ateistinės propagandos vertinimo kriterijus – jos veiksmingumas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija