Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys

Sudegusi tėvynės meilės liepsnoje...

Apie dailininkę ir poetę Onutę Navickaitę, Lietuvos partizanų spaudos korespondentę

Prof. Ona VOVERIENĖ

Onutė Navickaitė 1957 metais

O Viešpatie, išgelbėk mus,
Išgelbėk, Viešpatie, Tu mano Tautą.
O Viešpatie, ne aš prašau,
Tauta Tau mano lūpom šaukia.
             O.Navickaitė.

 

Švytinti poetės siela visa buvo skirta jos tautai. Kito gyvenimo ji neturėjo. Ir sudegė kaitrioje savo tėvynės meilės liepsnoje.

Apie poetę tikriausiai ir nebūčiau sužinojusi, jeigu mano miela bičiulė, Lietuvos partizanų ryšininkė, buvusi politinė kalinė ir Onutės Navickaitės bendražygė Marija Kinertaitė-Laugalienė. Ji atsiuntė O.Navickaitės jau po mirties išleistą jos eilėraščių rinkinį ir trumpą, liūdną biografiją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija