Atnaujintas 2004 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Tiesa glūdi ne tik archyvuose

Vietinės rinktinės (VR) įkūrimo šešiasdešimtmečio proga buvęs VR kariūnas Juozas Viržonis išleido knygą „Už laisvę kovotojams – tokia lemtis“. Pratarmėje autorius rašo: „Istoriniai faktai, pateikti visuomenei remiantis tik archyviniais dokumentais, gerokai skiriasi nuo to, kas žinoma mums, minimų įvykių dalyviams (…) Gali atsitikti taip, kad, remiantis archyviniais dokumentais, bus atkuriama neatitinkanti tikrovės istorija. Ar tai daroma šiandien? Kaip sakoma: „Kas gali paneigti?“ Kai kurių istorikų (ar tik besidedančių tokiais) skubotumas užimti dar niekieno nenagrinėtą istorijos nišą gali tokias mintis sukelti. Tai viena iš priežasčių, paskatinusių mums patiems imtis šio nedėkingo darbo“.


Dėl Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso

Konferencijos „Organizuoto ginkluoto pasipriešinimo
prieš agresorius ištakos“,
įvykusios spalio 9 dieną Kaune, rezoliucija

Konferencijos dalyviai, išklausę pranešimus: dr.Vytauto Dambravos „Ribentropo-Molotovo pakto užkulisiai“, inžinieriaus Pilypo Naručio „Lietuvos aktyvistų frontas“, dr.Sigito Jegelevičiaus „1941 metų birželio sukilimo organizavimas ir vykdymas“, dr.Juozo Jankausko „Lietuvių fronto karinė organizacija „Kęstutis“, dr.Rimanto Zizo „Lietuvos vietinė rinktinė“, dr.Gintauto Surgailio „Lietuvos laisvės kovos sąjūdis“, žurnalisto Edmundo Simanaičio „Antrojo pasaulinio karo dalyvio statuso klausimu“


Kad netektų to išgyventi vėl

Straipsnis skiriamas kovos ir atminties 30-ies metų sukakčiai paminėti, kai 1974 m. spalio 30 d. pirmą kartą buvo paskelbta SSRS politinių kalinių diena. Mordovijos, Permės lageriuose, Vladimiro kalėjime nusirito bado streikų banga. Nuo 1987 metų minint politinio kalinio dieną, vyko demonstracijos Maskvoje, Leningrade, Lvove, Tbilisyje ir kitur. Šią atmintiną datą nustatė ne valstybė, ji tiktai pripažino politinių kalinių pergalę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija