Atnaujintas 2005 birželio 22 d.
Nr.48
(1349)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Naujoji Europa:
gebėjimas keistis

Du ministrai

Kauno technologijos
universitetas –
mulkio vietoje

Teatro režisierių
konferencija

Kokie dailės vėjai
parodų salėse?

Garbė Tėvynei, kad
yra kam už ją žūti...

Lietuvių godos
Vakar ir šiandien

Tauta niekada
nesutiko su jokia
okupacija

Birželį lietuviai
sukilo spontaniškai

Išniekintas kryžius
vėl mus saugo

Savivaldos reforma
turi būti apgalvota

Suvienijo šokis ir daina

Benjaminas ŽULYS

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Raudondvario bažnyčioje
šventina Kauno rajono vėliavą

Herbas ir vėliava

Kulautuvoje, žaliaskarių pušų prieglobstyje, palydint paukščių čiulbesiui, įvyko Kauno rajono dainų ir šokių šventė. Tai antroji tokia šventė po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Ji buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės penkiolikos metų ir Kauno rajono įkūrimo penkiasdešimečio sukaktims pažymėti.


Prano Mašioto pasakos atgimsta skulptūrų parke

Lina SINKEVIČIENĖ

Algirdas Jasilionis
prie „Lesyklėlės“
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Mašiotynėje greičiau nei kitur pražysta plačiašakė liepa. Gal ją šildo aukšta tėviškės padangė, o gal gretimais jau nebe vieną dešimtmetį rymantis žalsvos spalvos medinis namas, primenantis praeiviams, kad jame 1938-1940 metais gyveno vaikų literatūros rašytojas Pranas Mašiotas. Čia jis savo sūnaus Jono sodyboje ilsėjosi, rašė, gėrėjosi panemunės gamta, kuri jam priminė gimtuosius Pūstelninkus. Kačerginė P.Mašiotui tapo jaukia pastoge, kai sovietų okupantai 1940 m. birželio 16 d. konfiskavo jo gyvenamąjį namą Kaune, Donelaičio gatvėje.


Paskutiniai Kulautuvos plenero akordai

Aidas Teresius (dešinėje)
prie savo kūrinio
„Mergaitė Ievutė“

Kaulautuvoje buvo uždarytas jau tradicija tapęs medžio drožėjų pleneras. Šiemet, kaip ir pernai, į Kulautuvos plenerą buvo susirinkę beveik tie patys drožėjai: Nauris Valuckas, Juozas Videika, Erikas Motiejūnas, Artūras Zmenka, Gintaras Varnas, Saulius Lampickas ir Aidas Teresius. Septyni Kulautuvos plenero dalyviai šiais metais atvertė senovės lietuvių istoriją.


Katalikų ir žydų santykių perspektyvos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
susitikime su pasaulio žydų
bendruomenės vadovais

Kaip parodė popiežiaus Benedikto XVI pirmasis susitikimas su pasaulio žydų bendruomenės vadovais bei kiti pastarojo meto pareiškimai, dabartinis Šventasis Tėvas yra pasiryžęs eiti savo pirmtako Jono Pauliaus II keliu, teikdamas prioritetą katalikų ir judėjų dialogo vystymui. Žydų lyderiai taip pat reiškia įsitikinimą, kad naujojo pontifikato laikotarpiu tarpreliginis bendradarbiavimas atitiks II Vatikano Susirinkimo dokumentų nuostatas, todėl reikia laukti teigiamų rezultatų istorinio susitaikymo kelyje.


Garsas ekrane

Kauno mokslininkai – tarptautinės mokslinės iškylos Varšuvoje dalyviai

Kazimieras Dobkevičius

Parodos simbolyje –
Alberto Einšteino portretas
Autoriaus nuotraukos

Lygiai prieš šimtą metų kuklus Berno (Šveicarija) patentinis tarnautojas Albertas Einšteinas, pateikęs keturis mokslinius darbus, pakeitė mūsų civilizaciją. Visas pasaulis šiemet švenčia šį įvykį. A.Einšteinas išaiškino šviesos vaidmenį pasaulio struktūroje. Šviesa – elektromagnetinių bangų tam tikra rūšis, kurios perduoda radijo ir televizijos programas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija