Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šventė Panevėžys

Kristaus Karaliaus Katedroje
netrūko jaunų veidų

Tarp atėjusiųjų į Laisvės aikštę
buvo ir bendruomenės
„Senamiestietis“ nariai

Vienuolė s. Kristina (dešinėje)
į Panevėžį atsivežė ateitininkes –
Linkuvos gimnazijos moksleives

Renginio „Žemynos“ vidurinėje
mokykloje organizatorė –
šios mokyklos šv. Kazimiero
ateitininkų kuopos vadovė
Irena Bikulčienė (kairėje)
nestokojo geros nuotaikos

Vasario 16-ąją panevėžiečiai rinkosi į Kristaus Karaliaus Katedrą, kurioje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis, kiti kunigai. Ganytojas džiaugėsi, kad į Katedrą atėjo tiek daug tikinčiųjų, tarp kurių buvo ir karių, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių, skautai bei ateitininkai. Pamoksle vysk. J.Kauneckas pabrėžė, jog iškovoti laisvę Lietuvai padėjo jos piliečių tvirtas tikėjimas. Ganytojas teigė, jog stiprybės jie sėmėsi iš didingos tautos praeities. Adolfo Šapokos, kurio gimimo 100-ąsias metines paminėjome vasario 13-ąją, Lietuvos istorijos vadovėlis kaip tik šito ir mokė. Tai buvo kaip stiprybės šaltinis ir pokario partizanams. Uždraudus A.Šapokos istoriją, vyskupas asmeniškai padaugino ne vieną šimtą jo egzempliorių. Vysk. J.Kauneckas išskyrė „XXI amžių“, dorybę ir tikėjimą sėjantį katalikų laikraštį. Jis su didžia pagarba atsiliepė apie vasario 15-osios numerį. Vyskupas ragino politikus veidu atsigręžti į vargstančius ir skurstančius žmones, matyti jų kančias. Ganytojas smerkė besaikį turtų kaupimą.

Išėjusieji iš Katedros panevėžiečiai pasuko į miesto pagrindinę Laisvės aikštę, kur prie savivaldybės šventės proga juos sveikino miesto vicemeras krikščionis demokratas Petras Luomanas. Tarp susirinkusiųjų buvo bendruomenės „Senamiestietis“ (pirmininkė Marija Paraščiakienė) atstovai su savo vėliava. Tokią ją turi bene jie vieninteliai Lietuvoje. Burtis į bendruomenę jiems mintis kilo Panevėžiui švenčiant 500-ąjį gimtadienį. Nuo Senamiesčio gatvės prasidėjo miesto ribos, kažkada čia stovėjo pirmoji mieste bažnyčia. Dabar šią vietą žymi bendruomenės iniciatyva pastatytas paminklas.

Panevėžiečių laukė gausybė kitų renginių. Kultūros centras „Garsas“ kvietė pasižiūrėti Arūno Matelio dokumentinio filmo „Prieš parskrendant į žemę“. Muzikinis teatras surengė Didžiojo atgimimo, vilties, jaunystės, meilės ir muzikos festivalio „Laisvės pavasaris“ atidarymo koncertą „Virš baltos tylos“. Panevėžiečiams ir miesto svečiams nuotaiką kėlė žinomi meno kolektyvai, linksmino tautodailininkų mugė.

Į Panevėžio krašto ateitininkų susitikimą „Mano širdyje – Lietuvoje“ atvyko ir jaunimo būrelis iš Pandėlio. Susitikimaą organizavo „Žemynos“ vidurinės mokyklos (direktorius Romualdas Grilauskas) šv. Kazimiero ateitininkų kuopa. Susibūrime dalyvavo per šimtą ateitininkų, daugiausia iš Pandėlio ir Joniškėlio. Keletą ateitininkių buvo iš Šiaulių vyskupijos. Linkuvos gimnazijos moksleives į Panevėžį atvežė vienuolė s. Kristina. Panevėžiui atstovavo „Žemynos“, M.Karkos, J.Miltinio ir „Vyturio“ vidurinių mokyklų ateitininkai. Renginio dalyvius sveikino vyskupas J.Kauneckas. Jaunatviškas šurmulys „Žemynos“ vidurinės mokyklos aktų salėje netilo iki vėlaus vakaro. Jaunimo susibūrime buvo Panevėžio ateitininkų globėjas, Kristaus Karaliaus Katedros vikaras kun. Mindaugas Kučinskas.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija