Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pakvietė klubas „Indraja“…

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Uteniškių klubas „Indraja“ įsikūrė prieš aštuoniolika metų, pačioje Atgimimo pradžioje. Pasivadino per Utenos rajoną vingiuojančios upės vardu; prezidentu išsirinko Dailės instituto (dabar Dailės akademija) profesorių (vėliau dešimt metų dirbusį rektoriumi, dabar vėl prorektorių) profesorių Arvydą Šaltenį, žinomą tapytoją, kartu su kitais dailininkais – Algimantu Švėgžda, Kostu Dereškevičium, Ričardu Vaitiekūnu ir kt. – nepaklususį socialistinio realizmo kanonams, tapiusį taip, kaip gyveno: paprastai ir natūraliai, mačiusį žmogų ir jo likimą, besižavintį gimtosios Utenos ir jos apylinkių peizažais.


Švenčioniškius pasveikino choras iš Vilniaus

Dr. Aldona Kačerauskienė

Lietuvos mokslų akademijos
choras Švenčionių bažnyčioje

Kiekvienais metais, kai pailgėja dienos ir jau matyti žiemos pabaiga, ateina džiugi šventė: Vasario 16-oji. Prieš 88 metus Lietuvos Taryba, susirinkusi Vilniuje, Didžiosios gatvės 30-uoju numeriu (dabar Pilies g. 26) pažymėtame name, kur buvo įsikūrusi Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti būstinė, pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Taryba paskelbė „atstovauti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.


Kaune veikia unikali paroda
„Iš lito istorijos“

Vasario 15 dieną istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune atidaryta paroda „Iš lito istorijos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. „Pirmą kartą visą ekspoziciją skiriame Lietuvos nacionalinei valiutai. Tai ir simbolinė paroda, nes šalies valstybingumas neatsiejamas nuo nacionalinės valiutos, todėl minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną norime parodyti lito gimimo ir raidos istoriją“, – sakė parodos kuratorius prof. Stanislovas Sajauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija