Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Minėjimas ir pasiūlymai

Vasario 16-oji – didelė šventė ir jai pagerbti neužtenka vienos dienos. Lietuvos Sąjūdis pradėjo ją minėti iš anksto ir vasario 14 dieną Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, surengė šios brangios dienos minėjimą. Per pačią šventės dieną ir po jos vyksta valstybiniai renginiai, iš kurių ne visi būna nuoširdūs. Sąjūdžio renginys buvo mažiau pompastiškas, tikrai nuoširdus.


Šventė Panevėžys

Kristaus Karaliaus Katedroje
netrūko jaunų veidų

Vasario 16-ąją panevėžiečiai rinkosi į Kristaus Karaliaus Katedrą, kurioje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis, kiti kunigai. Ganytojas džiaugėsi, kad į Katedrą atėjo tiek daug tikinčiųjų, tarp kurių buvo ir karių, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių, skautai bei ateitininkai. Pamoksle vysk. J.Kauneckas pabrėžė, jog iškovoti laisvę Lietuvai padėjo jos piliečių tvirtas tikėjimas.


Tikėti ir veikti

Minime dar vieną Vasario 16-ąją. Galbūt kažkas jau žvelgia į priekį ir numato 2008-uosius ar netgi 2018-uosius, kuomet Vasario 16-oji bus „ypatinga“, jubiliejinė. Tačiau ne apvalios datos šią šventę daro daugiau arba mažiau prasmingą. Ir netgi ne tai, kad nuo sovietmečio jos pavadinimas mums skamba ypatingai.


Lietuvos valstybės atkūrimą šventė ir Baltarusijos demokratijos aktyvistai

Vasario 16 dieną Vilniuje, prie Signatarų namų, įvyko jau ketvirta Gudų ir lietuvių solidarumo akcija. Kiekvieno mėnesio 16 dieną vykstanti viso demokratinio pasaulio Solidarumo su Baltarusija šventė Lietuvoje šį kartą sutapo su Valstybės atkūrimo diena. Baltarusijos demokratizacijos kovotojai šventė kartu su nepriklausoma Lietuva, o Lietuva reiškė solidarumą su baltarusiais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija