Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Juozas Vitas: sovietų įrankis ar Lietuvos patriotas?

Ramūnas Labanauskas

Juozas Vitas-Valūnas

Nacių okupacinė valdžia Lietuvoje neturėjo atramos: vienokiais ar kitokiais metodais priešinosi jai ir lietuviai, ir lenkai, ir žydai. Tiesa, visi jie siekė savų, neretai konfrontuojančių tarpusavyje tikslų: lietuviai – nepriklausomos valstybės atkūrimo, žydai kovojo už savo išlikimą, lenkai Armijos krajovos būriais siekė Lenkijos prieškarinių sienų atstatymo. Būta ir sovietinio pogrindžio, su naciais kovojusio už sovietų valdžios sugrąžinimą. Iki šiol neturime tikrų duomenų apie jo mastą ir pobūdį. Sovietmečiu sukurtas pompastiškas spontaniškos sovietinės Lietuvos liaudies, vadovaujamos išmintingosios komunistų partijos, kovos su vokiečių okupantais paveikslas neturi nieko bendra su istorine tiesa: sovietų pogrindis buvo svetimas lietuvių tautai, organizuotas Sovietų Sąjungoje ir kaip NKVD bei kitos represinės – žvalgybinės ar diversinės grupės perkeltas į Lietuvą. Dar daugiau, kai kurie faktai leistų teigti, kad ir ne visi komunistai siekė sovietų valdžios sugrąžinimo. Taip leistų manyti vieno iš komunistinio pasipriešinimo organizatorių Juozo Vito antinacinės veiklos analizė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija