Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Minėjimas
ir pasiūlymai

Tikėti ir veikti

Tauraus gyvenimo
metraštis

Dukra įamžino
tėvo atminimą

Pakvietė klubas
„Indraja“…

Ar Lietuvoje
nenyksta amatai?

Perdirbėjui duos,
o gamintojui
ir nebeliko...

Kaune veikia
unikali paroda
„Iš lito istorijos“

Lietuvos valstybės
atkūrimą šventė
ir Baltarusijos
demokratijos
aktyvistai

Pastoracija Turino žiemos olimpinėse žaidynėse

Mindaugas BUIKA

Snieglenčių varžybose

Kaip daugelyje kitų didžiųjų sporto varžybų, taip ir šiuo metu Italijos mieste Turine vykstančiose XX Žiemos olimpinėse žaidynėse juntamas pastoracijos pulsas. Daugelio šalių atletų delegacijas atlydėjo kunigai kapelionai, sveikinimus sportininkams paskelbė popiežius Benediktas XVI ir Turino arkivyskupas kardinolas Severinas Poletas. Turino ir aplinkinių gyvenviečių parapinės bažnyčios plačiai atvėrė duris sportininkams ir kitiems Olimpiados svečiams, kai kuriose jų vyksta specialios pamaldos įvairiomis kalbomis, Švč. Sakramento adoracija, parodos ir sakralinės muzikos koncertai. Pagal tradiciją įvairios ekumeninės grupės nemokamai platina Šventąjį Raštą ir kitą religinę literatūrą.


Šventė Panevėžys

Kristaus Karaliaus Katedroje
netrūko jaunų veidų

Vasario 16-ąją panevėžiečiai rinkosi į Kristaus Karaliaus Katedrą, kurioje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis, kiti kunigai. Ganytojas džiaugėsi, kad į Katedrą atėjo tiek daug tikinčiųjų, tarp kurių buvo ir karių, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių, skautai bei ateitininkai. Pamoksle vysk. J.Kauneckas pabrėžė, jog iškovoti laisvę Lietuvai padėjo jos piliečių tvirtas tikėjimas.


Juozas Vitas: sovietų įrankis ar Lietuvos patriotas?

Ramūnas Labanauskas

Juozas Vitas-Valūnas

Nacių okupacinė valdžia Lietuvoje neturėjo atramos: vienokiais ar kitokiais metodais priešinosi jai ir lietuviai, ir lenkai, ir žydai. Tiesa, visi jie siekė savų, neretai konfrontuojančių tarpusavyje tikslų: lietuviai – nepriklausomos valstybės atkūrimo, žydai kovojo už savo išlikimą, lenkai Armijos krajovos būriais siekė Lenkijos prieškarinių sienų atstatymo. Būta ir sovietinio pogrindžio, su naciais kovojusio už sovietų valdžios sugrąžinimą. Iki šiol neturime tikrų duomenų apie jo mastą ir pobūdį. Sovietmečiu sukurtas pompastiškas spontaniškos sovietinės Lietuvos liaudies, vadovaujamos išmintingosios komunistų partijos, kovos su vokiečių okupantais paveikslas neturi nieko bendra su istorine tiesa: sovietų pogrindis buvo svetimas lietuvių tautai, organizuotas Sovietų Sąjungoje ir kaip NKVD bei kitos represinės – žvalgybinės ar diversinės grupės perkeltas į Lietuvą. Dar daugiau, kai kurie faktai leistų teigti, kad ir ne visi komunistai siekė sovietų valdžios sugrąžinimo. Taip leistų manyti vieno iš komunistinio pasipriešinimo organizatorių Juozo Vito antinacinės veiklos analizė.


Švenčioniškius pasveikino choras iš Vilniaus

Dr. Aldona Kačerauskienė

Lietuvos mokslų akademijos
choras Švenčionių bažnyčioje

Kiekvienais metais, kai pailgėja dienos ir jau matyti žiemos pabaiga, ateina džiugi šventė: Vasario 16-oji. Prieš 88 metus Lietuvos Taryba, susirinkusi Vilniuje, Didžiosios gatvės 30-uoju numeriu (dabar Pilies g. 26) pažymėtame name, kur buvo įsikūrusi Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti būstinė, pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Taryba paskelbė „atstovauti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija