Atnaujintas 2006 vasario 22 d.
Nr.15
(1415)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tauraus gyvenimo metraštis

Vladas VAITKEVIČIUS

„Sovietmečiu, kai tamsa apgaubdavo dangų, dažnai pamąstydavau apie Lietuvą. Mažyčiam vilties spindulėliui sušvitus, vaikščiodamas po kiemą, tyliai meldžiausi, kad bent kartelį išgirsčiau laisvos Tėvynės balsą. (...) O, Lietuva! Jei reikės, aš alkį ir šaltį iškęsiu, tik tu būk laisva, manoji Tėvyne!“ (Rašinys „Bažnyčios varpams skambant“.) Ši citata, mano galva, kone idealiai atspindi Lietuvos aklųjų bibliotekos 2005 metais Vilniuje išleistos neregio Šiaulių sąjūdininko Algimanto Vileikio prisiminimų knygos „Saulės vaikai“ dvasią.


Dukra įamžino tėvo atminimą

Stanislovas ABROMAVIČIUS

Antanas Mildažis

Dailės muziejininkė Milda Kulikauskienė savo tėveliui atminti sudarė ir išleido knygą „Antanas Mildažis ir artimiausi jo bendražygiai“. Tai moters dovana tėvelio 100-osioms gimimo metinėms. Rinkdamas medžiagą knygai „Nuskendusio slėnio istorija“, susipažinau su M.Kulikauskiene ir stebėjausi jos kruopščiu darbu, nuosekliai rinkta istorine medžiaga, senomis nuotraukomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija