Atnaujintas 2006 vasario 24 d.
Nr.16
(1416)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Žvelgti į pasaulio vargus Jėzaus akimis

Popiežius Benediktas XVI palydi krikščionis į prasmingą Gavėnios piligrimystę

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI savo kreipimesi
Gavėniai kviečia tikinčiuosius
šiuo liturginiu laikotarpiu padėti
kenčiantiems žmonėms
Nuotrauka iš „L’Osservatore Romano“

Gailestingumas – dieviškoji riba blogiui

Paminėdamas daugelį temų, jau aptartų neseniai paskelbtoje enciklikoje „Deus Caritas est“, Šventasis Tėvas savo kreipimesi 2006 metų Gavėniai kviečia tikinčiuosius ypač šiuo atsakingu liturginiu laikotarpiu žvelgti į pasaulio vargus Jėzaus akimis, nesavanaudiškai padėti kenčiantiems broliams ir seserims, atsiliepiant tiek į medžiaginius, tiek į dvasinius jų poreikius. Kovo 1 dieną, Pelenų trečiadienį, prasidedanti Gavėnia, krikščionių gyvenime tradiciškai yra skiriama ypatingam vidiniam susikaupimui ir atgailai, taip pat aktyviai karitatyvinei veiklai bei įsigilinimui į visuomenės reikalus pagal Bažnyčios socialinį mokymą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija